<div dir="auto">Proszę wypiszcie mnie z listy. Dzięki</div>