<!DOCTYPE html>
<html><head>
    <meta charset="UTF-8">
</head><body style=""><div>W EBIB-ie zrobione!</div>
<div>Iwona</div>
<blockquote type="cite" style="position: relative; margin-left: 0px; padding-left: 10px; border-left: solid 1px blue;">Dnia 23 maj 2017 o 15:46 Marta Malina Moraczewska <marta.malina@gmail.com> napisał(a):<br><br>
<div dir="ltr">Hej, 
<div> </div>
<div>Czy mogłabym Was prosić o przesłanie zaproszenia na szkolenie w Ośrodku KARTA do zainteresowanych organizacji prowadzących społeczne archiwa? Zostało sporo wolnych miejsc, a chcielibyśmy zrobić szkolenie dla maksymanej liczby archiwów przy pierwszej okazji.</div>
<div> </div>
<div>Tekst zaproszenia wklejam pod mailem. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, w "Przystanku książka", od godz. 9.00. Organizator: Ośrodek KARTA i Wikimedia Polska.</div>
<div> </div>
<div>Informacje podstawowe: <a href="https://www.facebook.com/events/129584210938342/">https://www.facebook.com/events/129584210938342/</a></div>
<div>Zapisy: <a href="http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2069847.html">http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2069847.html</a></div>
<div> </div>
<div>Dzięki za przekazanie zainteresowanym! </div>
<div> </div>
<div>Marta </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>INFO: </div>
<div> </div>
<div><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;">Zapraszamy archiwistów społecznych na spotkanie i warsztat 'Nowoczesne archiwa społeczne w Wikipedii" we wtorek 30 maja w godz. 9.00-15.00</span><br style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;"><br style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;">Wikipedia to otwarte źródło wiedzy. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami współtworzenia projektów Wikimedia, ze szczególnym uwzględnieniem Wikipedii oraz repozytorium plików multimedialnych Wikimedia Commons. Udział w spotkaniu pozwoli organizacjom posiadającym zasoby archiwalne dowiedzieć się, jak udostępniać swoje zbiory w sposób otwarty i w ten sposób dotrzeć do odbiorców i angażować społeczność użytkowników Internetu w swoje działania.</span><br style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;"><br style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: #4b4f56; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px;">Podczas spotkania doświadczeni wikipedyści przekażą uczestnikom najważniejsze zas</span><span class="gmail-text_exposed_show" style="display: inline; color: #4b4f56;"><span class="gmail-text_exposed_show" style="display: inline; color: #4b4f56;"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">ady i umiejętności techniczne niezbędne współtworzenia otwartych projektów w Wikimediach, wyjaśnią najważniejsze zasady wynikające z prawa autorskiego, przedstawią zasady wykorzystywania wolnych licencji i utworów znajdujących się w domenie publicznej. Przedstawią również zasady tworzenia nowych haseł w polskiej Wikipedii - encyklopedii, którą każdy może edytować. </span><br><br></span></span>
<p style="margin: 0px 0px 1em; color: #504e4d;"><span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Na szkoleniu dowiecie się, jak:</span></span></p>
<ul style="color: #504e4d;">
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">udostępniać materiały cyfrowe w Wikimedia Commons;</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">poprawnie opisywać materiały cyfrowe i dodawać metadane;</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">tworzyć i redagować nowe artykuły w Wikipedii przy wykorzystaniu źródeł książkowych i prasowych;</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ilustrować istniejące hasła w Wikipedii w języku polskim i innych językach.</span></li>
</ul>
<span class="gmail-text_exposed_show" style="display: inline; color: #4b4f56;"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Prosimy zarejestrować się tutaj: </span><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchiwa.org%2Fszkolenia_wikipedia.php&h=ATOlkDb5AjyUiWnlPWSr9AbkZxALj9tFHeatoB1kccdRtk_NlJlcIbRYjgdTk4k13kQtR8rgUV9LwdKk6M0nX-oydYFOa28ezYM0vUHnctNr-oYFXGjLODl3nuF2ivrymLvn7SO5&enc=AZNTYEMuIlYrTX3p8qT_uCjDBwEEnibCen8K057jrJMPTPkwkYJlJr2teTXwnkhYIp0&s=1" target="_blank"><span style="font-family: inherit;">http://archiwa.org/</span><span class="gmail-word_break" style="display: inline-block; font-family: inherit;"></span>szkolenia_wikipedia.php</a><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">i w miarę możliwości przyjść na spotkanie z laptopem. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz mogą liczyć na dalszą pomoc w udostępnianiu zbiorów archiwalnych. W razie pytań prosimy pisać na adres <a href="mailto:kultura@wikimedia.pl">kultura@wikimedia.pl</a> </span><br><br><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Będzie to również okazja, aby spotkać innych archiwistów społecznych, wymienić doświadczenia i plany na przyszłość związane z popularyzacją zgromadzonych zasobów. </span><br><br><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Data: Wtorek 30 maja, godz. 9.00</span></span></span></div>
<div><span class="gmail-text_exposed_show" style="display: inline; color: #4b4f56;"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"> </span></span></div>
<div><span class="gmail-text_exposed_show" style="display: inline; color: #4b4f56;"><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Organizatorami szkolenia są: Ośrodek KARTA i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Rejestracja: </span><a href="http://archiwa.org/szkolenia_wikipedia.php" target="_blank"><span style="font-family: inherit;">http://archiwa.org/</span><span class="gmail-word_break" style="display: inline-block; font-family: inherit;"></span>szkolenia_wikipedia.php</a><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"> </span><br><br><span style="font-size: 14px; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Zapraszamy!</span></span></div>
<div> </div>
</div>
_______________________________________________<br>Lista dyskusyjna koalicja-l<br>koalicja-l@koed.org.pl<br>http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</blockquote>
<div><br> </div></body></html>