<div dir="ltr">to jeszcze w temacie, ale już szerzej o reformie systemu edukacji:<br><br>"Nowością jest też informacja o tym, że nad nowymi podstawami 
programowymi będą pracować małe, 8-10-osobowe zespoły. - Z różnych 
środowisk - zapowiedziała minister."<br><br><a href="http://wyborcza.pl/1,75248,20648609,trzy-godziny-o-reformie-edukacji-minister-szczegolow-nie.html">http://wyborcza.pl/1,75248,20648609,trzy-godziny-o-reformie-edukacji-minister-szczegolow-nie.html</a><br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Kamil Śliwowski<br><a href="http://otwartezasoby.pl/" target="_blank">http://otwartezasoby.pl/</a><br><a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">http://creativecommons.pl</a><br>kom. 530 739 359 skype: kasliwowski<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">2016-09-05 17:28 GMT+02:00 Alicja Pacewicz <span dir="ltr"><<a href="mailto:alicja.pacewicz@ceo.org.pl" target="_blank">alicja.pacewicz@ceo.org.pl</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Marcinie -  te 30% to było w 2014, kiedy to cały rynek spadł o 7.5%, a księgarnie nadal miały w swojej ofercie podręczniki (poza elementarzem) - ciekawe, jak było w 2015 i co będzie dalej...</div><div class="gmail_extra"><span class=""><br clear="all"><div><div data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><i>Alicja Pacewicz</i></div><div><i>Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej</i></div><div><i>Vice President of Center for Citizenship Education</i></div><div><i>ul. Noakowskiego 10/5, </i><i>00-666 Warszawa/Warsaw</i></div><div><i><a href="tel:%2B48%20228250181" value="+48228250181" target="_blank">+48 228250181</a> w.115</i><br></div><div><i><br></i></div><div><a href="http://ceo.org.pl" target="_blank">www.ceo.org.pl</a><i>  </i></div><div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Szkoła z Klasą 2.0</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/filmotekaszkolna" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Filmoteka Szkolna. Akcja!</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Młodzi Przedsiębiorczy</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/media" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Włącz się. Młodzi i Media</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/wf" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">WF z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koss" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">KOSS</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koduj" target="_blank">Koduj z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa" target="_blank">Nauczyciel/ka I Klasa</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci" target="_blank">Nienawiść.Jestem przeciw</a></div></div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/ukraina" target="_blank">Klasna Shkola</a></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<br></span><div><div class="h5"><div class="gmail_quote">W dniu 5 września 2016 16:46 użytkownik Marcin Wilkowski <span dir="ltr"><<a href="mailto:m@wilkowski.org" target="_blank">m@wilkowski.org</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">>raport "rynek książki w 2015" wylicza kilka równoległych czynników kryzysu (podręczniki to jeden z nich) <a href="http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/polish_book_market_2015_PL_popr.pdf" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.instytutksiazki.pl/<wbr>upload/Files/polish_book_marke<wbr>t_2015_PL_popr.pdf</a> (strona 3)<br>
> udział sprzedaży podręczników ("książka szkolna") w przychodach sektora wzrósł w latach 2010-2015 z 27.5 do 30 proc.<br>
> księgarnie odpowiadają za 35 proc. dystrybucji książki w PL (internet 36 proc.)<br>
<div><div><br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl" target="_blank">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/mail<wbr>man/listinfo/koalicja-l</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div></div></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/<wbr>mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>