<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=iso-8859-2"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div class="">Tam gdzie działa darmowy podręcznik nauczyciele nie mogą nakłaniać rodziców do dokupywania treści - pozostają jakieś fortele, pieniądze z Rady Rodziców itp.</div><div class="">I faktycznie brak danych na ten temat.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">MI przeszkadza narracja, że darmowe podręczniki zniszczyły rynek księgarski, bo wychodzi na to, że celem systemu podręcznikowego jest wspieranie rynku księgarskiego.</div><div class="">Jednocześnie rozumiem, że w praktyce był to korzystny zbieg okoliczności, że jeden podmiot mógł być sklepem z podręcznikami, i sklepem z innymi książkami.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Mało jest kompleksowego spojrzenia na kwestię spadku sprzedaży księgarń - Kamil już wspomniał o ofercie online, czynników pewnie jest więcej, warto by zapytać o skuteczność Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">pozdrowienia,</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Alek</div><br class=""><div><blockquote type="cite" class=""><div class="">On 05 Sep 2016, at 12:50, Alicja Pacewicz <<a href="mailto:alicja.pacewicz@ceo.org.pl" class="">alicja.pacewicz@ceo.org.pl</a>> wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class="">Prawie wszyscy korzystają z darmowych. Niektórzy coś dokupują, ale jest to margines.<div class="">Pewnie inaczej to wygląda w szkołach niepublicznych, ale ich jest w Polsce niewiele (7% szkół, 3% uczniów).<br class=""><div class=""><span style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; float: none; display: inline !important;" class="">  </span><br class="Apple-interchange-newline"></div></div></div></blockquote></div><br class=""><div apple-content-edited="true" class="">
<div style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">--</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">koordynator, Creative Commons Polska</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">European Policy Fellow, Creative Commons</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">dyrektor, Centrum Cyfrowe</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><br class="">Twitter: @atarkowski / @ccpolska</div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">WWW: creativecommons.pl / <a href="http://oerpolicy.eu" class="">oerpolicy.eu</a> / centrumcyfrowe.pl<br class=""><br class=""></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><br class=""></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br class="Apple-interchange-newline"><br class="Apple-interchange-newline">
</div>
<br class=""></body></html>