<div dir="ltr">Potwierdzam - pozostają fortele, Rady Rodziców i inne sztuczki, pewnie dość często stosowane, ale słabo monitorowane. Warto by to zbadać, ale nie wiem, kto miałby to zrobić.<div><br></div><div>Jeśli chodzi o księgarnie, to z pewnością działa tu kilka czynników, a jednym z nich jest właśnie brak dochodów ze sprzedaży podręczników. To zawsze było istotne źródło zysku większości księgarń, zwłaszcza tych o małych obrotach.</div><div> <br><div><div><br></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><i>Alicja Pacewicz</i></div><div><i>Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej</i></div><div><i>Vice President of Center for Citizenship Education</i></div><div><i>ul. Noakowskiego 10/5, </i><i>00-666 Warszawa/Warsaw</i></div><div><i>+48 228250181 w.115</i><br></div><div><i><br></i></div><div><a href="http://ceo.org.pl" target="_blank">www.ceo.org.pl</a><i>  </i></div><div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Szkoła z Klasą 2.0</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/filmotekaszkolna" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Filmoteka Szkolna. Akcja!</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Młodzi Przedsiębiorczy</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/media" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Włącz się. Młodzi i Media</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/wf" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">WF z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koss" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">KOSS</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koduj" target="_blank">Koduj z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa" target="_blank">Nauczyciel/ka I Klasa</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci" target="_blank">Nienawiść.Jestem przeciw</a></div></div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/ukraina" target="_blank">Klasna Shkola</a></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">W dniu 5 września 2016 16:02 użytkownik Alek Tarkowski <span dir="ltr"><<a href="mailto:alek@creativecommons.pl" target="_blank">alek@creativecommons.pl</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div style="word-wrap:break-word"><div>Tam gdzie działa darmowy podręcznik nauczyciele nie mogą nakłaniać rodziców do dokupywania treści - pozostają jakieś fortele, pieniądze z Rady Rodziców itp.</div><div>I faktycznie brak danych na ten temat.</div><div><br></div><div>MI przeszkadza narracja, że darmowe podręczniki zniszczyły rynek księgarski, bo wychodzi na to, że celem systemu podręcznikowego jest wspieranie rynku księgarskiego.</div><div>Jednocześnie rozumiem, że w praktyce był to korzystny zbieg okoliczności, że jeden podmiot mógł być sklepem z podręcznikami, i sklepem z innymi książkami.</div><div><br></div><div>Mało jest kompleksowego spojrzenia na kwestię spadku sprzedaży księgarń - Kamil już wspomniał o ofercie online, czynników pewnie jest więcej, warto by zapytać o skuteczność Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</div><div><br></div><div>pozdrowienia,</div><div><br></div><div>Alek</div><span class=""><br><div><blockquote type="cite"><div>On 05 Sep 2016, at 12:50, Alicja Pacewicz <<a href="mailto:alicja.pacewicz@ceo.org.pl" target="_blank">alicja.pacewicz@ceo.org.pl</a>> wrote:</div><br><div>Prawie wszyscy korzystają z darmowych. Niektórzy coś dokupują, ale jest to margines.<div>Pewnie inaczej to wygląda w szkołach niepublicznych, ale ich jest w Polsce niewiele (7% szkół, 3% uczniów).<br><div><span style="font-family:Helvetica;font-size:12px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline!important">  </span><br></div></div></div></blockquote></div><br></span><div>
<div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:normal;text-align:-webkit-auto;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="word-wrap:break-word">--</div><div style="word-wrap:break-word">koordynator, Creative Commons Polska</div><div style="word-wrap:break-word">European Policy Fellow, Creative Commons</div><div style="word-wrap:break-word">dyrektor, Centrum Cyfrowe</div><div style="word-wrap:break-word"><br>Twitter: @atarkowski / @ccpolska</div><div style="word-wrap:break-word">WWW: <a href="http://creativecommons.pl" target="_blank">creativecommons.pl</a> / <a href="http://oerpolicy.eu" target="_blank">oerpolicy.eu</a> / <a href="http://centrumcyfrowe.pl" target="_blank">centrumcyfrowe.pl</a><br><br></div><div style="word-wrap:break-word"><div style="word-wrap:break-word"><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br><br>
</div>
<br></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/<wbr>mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>