<div dir="ltr">Spróbujcie jednak coś wrzucić, na pewno będą jakieś wyzwania/pytania/wnioski/rekomendacje?<div>Może ktoś z konsorcjantów coś przywiezie?</div><div>Strasznie dużo się dzieje naraz, nie dajemy rady być wszędzie, choćbyśmy chcieli :)</div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><i>Alicja Pacewicz</i></div><div><i>Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej</i></div><div><i>Vice President of Center for Citizenship Education</i></div><div><i>ul. Noakowskiego 10/5, </i><i>00-666 Warszawa/Warsaw</i></div><div><i>+48 228250181 w.115</i><br></div><div><i><br></i></div><div><a href="http://ceo.org.pl" target="_blank">www.ceo.org.pl</a><i>  </i></div><div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Szkoła z Klasą 2.0</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/filmotekaszkolna" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Filmoteka Szkolna. Akcja!</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiebiorczy" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Młodzi Przedsiębiorczy</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/media" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">Włącz się. Młodzi i Media</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/wf" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">WF z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koss" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">KOSS</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/koduj" target="_blank">Koduj z Klasą</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa" target="_blank">Nauczyciel/ka I Klasa</a> | <a href="http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci" target="_blank">Nienawiść.Jestem przeciw</a></div></div><div><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/ukraina" target="_blank">Klasna Shkola</a></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">W dniu 15 czerwca 2016 12:05 użytkownik Natalia Mileszyk <span dir="ltr"><<a href="mailto:nmileszyk@centrumcyfrowe.pl" target="_blank">nmileszyk@centrumcyfrowe.pl</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:#000000">Spotkanie ma formę dyskusji wokół wybranych zagadnień w grupach stolikowych, bardzo trudno byłoby to nagrać... Zapraszamy serdecznie na spotkanie!</div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:#000000"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:#000000">NM</div></div><div class="gmail_extra"><span class=""><br clear="all"><div><div data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">Natalia Mileszyk</font></div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">Centrum Cyfrowe Projekt: Polska</font></div><div dir="ltr"><font face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><span style="font-size:small">public policy expert </span><font size="2"><br></font></font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">@nmileszyk</font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">(+48) 668-440-136 </font></div><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><br></font></div><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><a href="http://centrumcyfrowe.pl/" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a> | <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a> | <u><a href="http://communia-association.org" target="_blank">communia-association.org</a></u></font></div></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br></font></div></div></div></div></div></div>
<br></span><div class="gmail_quote"><div><div class="h5">W dniu 15 czerwca 2016 11:46 użytkownik Grzegorz Klimek <span dir="ltr"><<a href="mailto:grzegorz.klimek@op.pl" target="_blank">grzegorz.klimek@op.pl</a>></span> napisał:<br></div></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5"><div>Dzień dobry</div>
<div> </div>
<div>Bardzo ciekawy temat. Czy przewidujecie udostępnienie nagrania po wydarzeniu?</div>
<div> </div>
<div>Pozdrawiam</div><span><font color="#888888">
<div>Grzegorz Klimek</div></font></span><div><div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>W dniu 2016-06-15 09:08:00 użytkownik Natalia Mileszyk <<a href="mailto:nmileszyk@centrumcyfrowe.pl" target="_blank">nmileszyk@centrumcyfrowe.pl</a>> napisał:</div>
<blockquote style="margin-left:7px;border-left:2px solid orange;padding-left:8px">
<div dir="ltr">
<div style="font-size:small;color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dzień dobry,</span></div>
<div style="font-size:small;color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></div>
<div style="font-size:small;color:#000000">
<div style="color:#222222;font-size:12.8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px">W ramach projektu </span><a href="http://centrumcyfrowe.pl/projekty/future-tdm/" style="color:#000000;font-size:12.8px" target="_blank">FutureTDM</a><span style="font-size:12.8px">, prowadzonego w konsorcjum międzynarodowym w programie Horizon 2020, </span><a href="http://centrumcyfrowe.pl/" style="color:#000000;font-size:12.8px" target="_blank">Centrum Cyfrowe</a><span style="font-size:12.8px"> organizuje spotkanie o prawnych i ekonomicznych barierach </span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline">​rozwojach ​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px">text and data mining (maszynow</span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline">​ej​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px"> analiz</span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline">​y​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px"> danych i tekstu). Na spotkanie zapraszamy praktyków - naukowców</span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline">​, ​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px">start</span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline">​'​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px">upy,</span></span></span>
<div style="color:#000000;font-size:small;display:inline"> ​</div>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12.8px">także prawników/czki i ekonomistów/tki zainteresowanych tą tematyką.</span><br style="font-size:12.8px"><br style="font-size:12.8px"><strong>Będziemy wdzięczni za obecność na spotkaniu, a także przekazanie tej informacji współpracującym osobom zainteresowanym TDM. Knowledge Cafe odbędzie się 21 czerwca w Campus Warsaw w godz. 15:00-17:00.  </strong><br></span></div>
<div><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong></div>
<div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222;font-size:12.8px">Dla nauki i biznesu TDM jest narzędziem przyszłości w pracy z danymi i właściwa diagnoza barier oraz koniecznych warunków prawnych i ekonomicznych jest kluczowa dla utworzenia właściwych ram wolności naukowej i gospodarczej w tym zakresie na poziomie UE. </span><strong><br style="color:#222222;font-size:12.8px"></strong><br style="color:#222222;font-size:12.8px"><span style="text-decoration:underline"><span style="color:#222222;font-size:12.8px">Szczegóły dot. lokalizacji, rejestracji i formatu można znaleźć <a href="http://centrumcyfrowe.pl/knowledge-cafe-o-przyszlosci-text-data-mining-21-czerwca/" target="_blank">tutaj</a>. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.</span><br style="color:#222222;font-size:12.8px"></span></span></div>
<div><span style="text-decoration:underline"><span style="color:#222222;font-size:12.8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></span></div>
<div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#222222;font-size:12.8px">Dobrego dnia</span></span></div>
</div>
<br clear="all">
<div>
<div data-smartmail="gmail_signature">
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr"><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small">Natalia Mileszyk</span></div>
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr"><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small">Centrum Cyfrowe Projekt: Polska</span></div>
<div dir="ltr"><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif"><span style="font-size:small">public policy expert </span><span style="font-size:small"><br></span></span></div>
<div><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small">@nmileszyk</span></div>
<div><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small"><a href="tel:%28%2B48%29%20668-440-136" value="+48668440136" target="_blank">(+48) 668-440-136</a> </span></div>
<div dir="ltr"><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small"> </span></div>
<div dir="ltr"><span style="color:#666666;font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small"><a href="http://centrumcyfrowe.pl/" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a> | <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a> | <span style="text-decoration:underline"><a href="http://communia-association.org" target="_blank">communia-association.org</a></span></span></div>
</div>
<div dir="ltr"><span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small"> </span></div>
<div dir="ltr"><span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:small"> </span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<div> </div>
</div></div><br></div></div>_______________________________________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl" target="_blank">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>