<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Dzień dobry,<br>
    <br>
    w dniach 4-9 lutego 2015 jestem na urlopie wypoczynkowym i nie mam
    dostępu do poczty.<br>
    Na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie.<br>
    W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Pauliną Ołtusek:
    <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:paulinaoltusek@nowoczesnapolska.org.pl">paulinaoltusek@nowoczesnapolska.org.pl</a><br>
    <br>
    Pozdrawiam,<br>
    Marta Kierepka<br>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <big><span lang="en-us"><font face="Arial" size="2"><big>Marta
              Kierepka</big></font></span><br>
        <span lang="en-us"><font face="Arial" size="2"><big>kierownik
              biura<br>
              tel./fax +48 22 621 30 17<br>
              kom. +48 508 100 710<br>
              e-mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated"
                href="mailto:marta.kierepka@nowoczesnapolska.org.pl">marta.kierepka@nowoczesnapolska.org.pl</a><br>
              <br>
            </big></font></span><span lang="en-us"><font face="Arial"
            size="2"><big>Fundacja
              Nowoczesna Polska</big></font></span><br>
        <span lang="en-us"></span><span lang="en-us"><font face="Arial"
            size="2"><big>ul.
              Marszałkowska 84/92 lok. 125<br>
              00-514 Warszawa</big></font></span>
        <br>
        <span lang="en-us"><font face="Arial" size="2"><big>tel./fax:
              +48 22
              621 30 17<br>
            </big></font></span></big><big><span lang="en-us"><font
            face="Arial" size="2"><big>e-mail: <a
                class="moz-txt-link-abbreviated"
                href="mailto:fundacja@nowoczesnapolska.org.pl">fundacja@nowoczesnapolska.org.pl</a></big></font></span></big><br>
      <big><span lang="en-us"><font face="Arial" size="2"><big><a
                class="moz-txt-link-abbreviated"
                href="http://www.nowoczesnapolska.org.pl">www.nowoczesnapolska.org.pl</a><br>
              <br>
              Organizacja Pożytku Publicznego<br>
              Sąd Rejestrowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,<br>
              XII Wydział Gospodarczy KRS 0000070056<br>
              NIP 952-18-77-087</big></font></span></big>
    </div>
  </body>
</html>