W "Pi¶mie uczelni" (UW) znalazłam dzi¶ tekst o otwartej nauce. Pismo jest dostępne online, sam tekst znajduje się na stronach 6-8: <a href="http://pismo-uczelni.uw.edu.pl/documents/5799051/5942233/2%2862%29marzec-kwiecie%C5%842013.pdf">http://pismo-uczelni.uw.edu.pl/documents/5799051/5942233/2%2862%29marzec-kwiecie%C5%842013.pdf</a>.<div>
<br></div><div>Czasopismo zostało do¶ć mocno rozdystrybuowane w¶ród pracowników UW (przynajmniej w moim Instytucie), ale ciekawa jestem, ile osób, które "nie siedz± w temacie" zajrzy tam i przeczyta ten konkretny tekst.<br>
<div><br><div>Pozdrawiam,</div><div>Dominika Paleczna</div><div><a href="http://bibliosfera.net">http://bibliosfera.net</a></div></div></div>