Jeśli bliska jest Wam idea dostępnej edukacji (która w Polsce rozwija się już świetnie w kilku miejscach jak Cyfrowa Szkoła) i otwartych zasobów edukacyjnych podpiszcie i promujcie petycję na jej rzecz. Od dziś zbieramy podpisy, a postaramy się również dodawać do niej co raz więcej argumentów i danych.<br>

<br>"Koalicja Otwartej Edukacji przygotowała i udostępniła na stronie <a href="http://otwieramy.edu.pl/">http://otwieramy.edu.pl</a> <strong>petycję  </strong>na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Petycja kierowana do <strong>Premiera i Rady Ministrów</strong><strong> </strong>postuluje<strong> zmiany w systemie polskiej edukacji</strong> w zakresie udostępnienia podręczników szkolnych w internecie oraz wprowadzenia zasady, że wszystkie <strong>treści edukacyjne</strong> finansowane ze środków publicznych powinny być<strong> darmowe i dostępne online </strong>do swobodnego wykorzystania."<br>

<br><a href="http://otwieramy.edu.pl/">http://otwieramy.edu.pl/</a><br><br><a href="http://koed.org.pl/blog/2012/11/26/petycja-na-rzecz-darmowych-podrecznikow-i-otwartych-zasobow-edukacyjnych-2/">http://koed.org.pl/blog/2012/11/26/petycja-na-rzecz-darmowych-podrecznikow-i-otwartych-zasobow-edukacyjnych-2/</a><br>

<br>pozdrawiam<br><br clear="all">Kamil Śliwowski<br><a href="http://www.problematyka.org/" target="_blank">http://www.problematyka.org/</a><br>kom. 530 739 359 skype: kasliwowski<br><br>