Cześć, <br><br>zapisałam się właśnie na listę i chcę się przedstawić. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej przy projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", czyli przy realizowanym przez CEO komponencie programu Cyfrowa Szkoła. Do października pracowałam w Szkole z klasą 2.0. Niektórzy z Was mogą mnie też znać z Fundacji Nowoczesna Polska, mojego wcześniejszego miejsca pracy. <br>


<br>Wiem, że na liście zostało poruszonych wiele spraw dotyczących projektu "Wdrożenie itd.", <a href="http://m.in" target="_blank">m.in</a>. kwestia danych podawanych przy rejestracji na szkolenia czy zapisów w regulaminie dotyczących praw do tworzonych w ramach programu materiałów. Bardzo poważnie traktujemy Wasze uwagi, a przede wszystkim ideę, która za nimi stoi. Rozpoczęliśmy analizę prowadzonej przez nas polityki otwartościowej. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za pomoc: zgłaszanie uwag, jeśli akurat znajdziecie czas, żeby zapoznać się z tym, co robimy, oraz za odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości. Mam nadzieję, że w ten sposób wyjaśnimy wszystkie niejasności. <br>


<br clear="all">Pozdrawiam serdecznie, <br>Claudia Snochowska-Gonzalez<br><br>Koordynatorka ds. sieci nauczycielskich w projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach"<br>


Centrum Edukacji Obywatelskiej<br>Warszawa, ul. Noakowskiego 10<br><a href="mailto:claudia.snochowska-gonzalez@ceo.org.pl" target="_blank">claudia.snochowska-gonzalez@ceo.org.pl</a><br><a href="http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola" target="_blank">http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola</a><br>


<br>