<html><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
</head><body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">Jacku,<br>
<br>
wydaje mi się, że nie ma prostego sposobu na 'ukręcenie łba', bo 
działamy przeciw wieloletniej tradycji i pewnym wyrobionym 
przyzwyczajeniom instytucjonalnym. a te nigdy nie są proste do zmiany.<br>
<br>
ja także zgadzam się z interpretacją, że opłaty muzealne dotyczą tylko 
udostępnienia / stworzenia "wizerunku" - ale dysponowanie tym 
wizerunkiem na różnych polach eksploatacji nie podlega opłacie. Wydaje 
mi się, że Twój znajomy powinien po prostu ten znaczek reprodukować 
(ciekawe pytanie na marginesie - czy przypadkiem Poczta Polska nie ma 
praw do np. układu elementów typograficznych na znaczku? A może znaczek 
to materiał urzędowy?)<br>
<br>
niemniej nie widzę prostego sposobu wdrożenia takiej zmiany. starania 
podejmowane np. przez Wikipedię od lat niewiele dały, co sugeruje, że 
potrzebna byłaby intensywna, systematyczna kampania.<br>
<br>
pewnym rozwiązaniem byłoby nakłonienie MKiDN do opublikowania zaleceń na
 wzór tych dotyczących Europeana Data Exchange Agreement. ale to wydaje 
się bardzo mało realne, bo oznaczałoby konflikt z instytucjami / 
muzeami, oferując niewiele w zamian. <br>
<br>
my obecnie zajmujemy się podobną kwestią - tego, czy digitalizacja 
zasobów domeny publicznej powoduje powstanie praw autorskich do skanu. 
okazuje się, że zdaniem wielu instytucji, tak.<br>
<br>
pozdrowienia,<br>
<br>
Alek<br>
<br>
<blockquote style="border: 0px none;" 
cite="mid:CA+7=ZehMNOUJeGQSVZZ7BboqAZ5SLtyBTnGCOJPp7s2FDZmAnQ@mail.gmail.com"
 type="cite">
  <div style="margin:30px 25px 10px 25px;" class="__pbConvHr"><div 
style="display:table;width:100%;border-top:1px solid 
#EDEEF0;padding-top:5px">       <div 
style="display:table-cell;vertical-align:middle;padding-right:6px;"><img
 photoaddress="jacek@ca.org.pl" photoname="Jacek Maj" 
src="cid:part1.04050508.03040108@creativecommons.pl" 
name="compose-unknown-contact.jpg" height="25px" width="25px"></div>   <div
 
style="display:table-cell;white-space:nowrap;vertical-align:middle;width:100%">
        <a moz-do-not-send="true" href="mailto:jacek@ca.org.pl" 
style="color:#737F92 
!important;padding-right:6px;font-weight:bold;text-decoration:none 
!important;">Jacek Maj</a></div>   <div 
style="display:table-cell;white-space:nowrap;vertical-align:middle;">   
  <font color="#9FA2A5"><span style="padding-left:6px">November 20, 2012
 17:51</span></font></div></div></div>
  <div style="color:#888888;margin-left:24px;margin-right:24px;" 
__pbrmquotes="true" class="__pbConvBody"><div>Dziękuję Wam za 
odpowiedzi.<br>Jak tej sprawie można w końcu ukręcić łeb? Znam wielu 
naukowców,<br>którzy z powodu ustalanych przez muzea opłat rezygnują z 
zamieszczania<br>reprodukcji w artykułach. Ma to wpływ na uprawianie 
nauki, albowiem<br>np. w historii sztuki ilustracja ma często charakter 
dowodowy (jak np.<br>przypis).<br>Przesłałem prawnikom różne linki (w 
tym wskazane przez Was i Vaglę),<br>ale dostaję ciągle podobne 
odpowiedzi. Przykład:<br>"muzeum może pobierać opłaty, gdyż ma ku temu 
podstawę prawną w<br>artykułach art. 25 i 25 a ustawy o muzeach. W mojej
 ocenie, nawet<br>musi, co sugerują słowa (…) Muzeum pobiera (...), o 
ile dyrektor nie<br>odstąpi od tego obowiązku: (…) w uzasadnionych 
przypadkach dyrektor<br>muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z 
opłaty(...).<br>Uwzględniając interes finansowy muzeów, problem ten 
można rozwiązać<br>poprzez dodanie do ustawy legalnej definicji 
uzasadnionych przypadków.<br>Mimo iż upłynęły ustawowe 70 lat od śmierci
 artysty, muzeum nadal ma<br>możliwość do pobierania opłaty za 
udostępnienie obiektów i decydowania<br>o sposobie rozpowszechnienia 
wizerunku muzealiów. Należy nadmienić, iż<br>instytucji tej przysługują 
również uprawnienia właścicielskie do<br>dysponowania i pobierania 
korzyści z posiadanej rzeczy, co gwarantuje<br>kodeks cywilny".<br>_______________________________________________<br>Lista
 dyskusyjna koalicja-l<br><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl">koalicja-l@koed.org.pl</a><br><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l">http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</a><br></div></div>
</blockquote>
</body></html>