<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <font face="Verdana">O eksplozji technologii cyfrowej, która zmienia
      sposób życia i komunikowania się, o internetowej aktywności
      młodych, o technologiach informacyjno-kumunikacyjnych… i
      rozbudzaniu u uczniów ciekawości InfoTechnicznej poprzez Strategię
      Wolnych i Otwartych Implementacji, można przeczytać w artykule
      jaki ukazał się w październikowym wydaniu Nowych Horyzontów
      Edukacji. Przy współpracy profesorów z poznańskiego UAM Stanisława
      Dylaka i Wacława Strykowskiego, powstał tekst poświęcony wyzwaniom
      jakie polskiemu szkolnictwu stawiają nowoczesne technologie i
      wszechobecny internet. <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://e-swoi.pl/wiki/article/czas-na-wolnosc-w-edukacji/">http://e-swoi.pl/wiki/article/czas-na-wolnosc-w-edukacji/</a><br>
      Zachęcam do lektury,<br>
      Rafał Brzychcy<br>
    </font>
  </body>
</html>