no i fajnie że napisał, bo już myślałem, że sprawa przycicha i nudą będzie wiało... :-)<div><p class="p1"><span class="s1"><a href="http://www.polskatimes.pl/artykul/688171,e-podrecznik-gospodarka-czy-biurokracja,id,t.html">http://www.polskatimes.pl/artykul/688171,e-podrecznik-gospodarka-czy-biurokracja,id,t.html</a></span></p>
<p class="p1">Marcin Polak</p></div>