<div>Rekomendacje Europejskiego Forum Nowych Idei 2012:</div><div><div> </div><div>- Demokratyzacja edukacji i nauki jest korzystna dla rozwoju społecznego – stwarza równe szanse w dostępie do zasobów służących rozwojowi osobistemu. Zasoby te mogą być lepiej i szerzej wykorzystywane, pod warunkiem, że znajdziemy sposoby, jak efektywnie przetwarzać otwarty dostęp do informacji w wiedzę, która ma zastosowanie użytkowe.</div>
<div><br></div><div>- Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju także przedsiębiorcom. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy i informacji mogą oni działać skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty działalności. W tym znaczeniu otwartość może stymulować rozwój gospodarczy, zwłaszcza małych i średnich firm, których nie stać na ponoszenie wysokich kosztów dostępu do wyników badań. </div>
<div><br></div><div>- Kwestia otwierania edukacji i nauki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mają do czynienia współczesne społeczeństwa. Równie ważne jest kształtowanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w XXI wieku, a od strony infrastrukturalnej w niektórych regionach świata - dostęp do elektryczności i internetu. </div>
<div><br></div><div>- Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą wykorzystywać szanse </div><div>i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.</div>
</div><div><br></div><div><a href="http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf">http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf</a></div><div><br></div><div><br></div>