Witam!<div><br></div><div>Chciałbym zaproponować nagranie audycji na temat nowej formy podręczników szkolnych. Planuję zaprosić:</div><div><ol><li>Specjalistę od czytników</li><li>Specjalistę od oprogramowania </li><li>Autora podręczników</li>
<li>Osobę zainteresowaną wystąpieniem z KOE</li></ol><div>Audycja składałaby się z dwóch części. W pierwszej każdy zaproszony mógłby przedstawić swoją wizję podręcznika przyszłości, w drugiej przedstawiona byłaby propozycja rządowa a w trzeciej proponuje dyskusję nad tematem.</div>
</div><div><br></div><div>Audycja będzie dostępna na CC BY, jako podkast i umieszczona w strumieniu WikiRadia, a także będzie emitowana w Radiu Wnet.</div><div><br></div><div>Zwracam się do was z prośbą o podpowiedzi i ewentualne sugestie na temat takiej audycji i zaproszonych gości, czy może zorganizować serię takich spotkań? Proszę też o sugestie i zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w takiej debacie.</div>
<div><br></div><div>Do dyspozycji mamy studio radiowe w MDK w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 7 w godzinach popołudniowych.</div><div><br></div><div>Pozdrawiam</div><div>Borys Kozielski</div><div>Radio Wnet</div><div>WikiRadio</div>
<div><a href="mailto:boryskozielski@wikiradio.org">boryskozielski@wikiradio.org</a></div><div>+48 602218851</div><div><div><br></div></div>