Jutro zostanie przedstawiona ostateczna forma deklaracji do podpisu. Z samego wstępnego wystąpienia Jhona Daniela z COL wynika, że w ramach spotkań regionalnych kilka państw (nie wiadomo których) z biorących w nich udział stawiało warunek możliwości użycia NC w tworzonych za publiczne pieniądze otwartych zasobach i UNESCO "musiaoł" wziąć ich żądania pod uwagę.<br>

<br>Nie wiem jakie zmiany udało się wprowadzić przez zespół drafting commite, który miał poza uwagami które spływały od uczestników na pewno miał również zastrzeżenia i sugestie zmian.<br><br>Co do samej deklaracji, ogólnie jest to deklaracja skierowana do rządów a nie dokument tworzony czy mówiący głosem społeczności OER i chyba jako taki też nie będzie miał wielkiej społecznej adopcji. <br>

<br>Co do definicji, jedyny raz jaki ktoś mówił o niej podczas wystąpień w sposób jasno wskazujący że def. deklaracji jest za słaba był Cable Green z Creative Commons.<br><br><br clear="all">Kamil Śliwowski<br><a href="http://www.problematyka.org/" target="_blank">http://www.problematyka.org/</a><br>

kom. 530 739 359 skype: kasliwowski<br><br>
<br><br><div class="gmail_quote">2012/6/22 Jaroslaw Lipszyc <span dir="ltr"><<a href="mailto:rekrutacja@gazeta.pl" target="_blank">rekrutacja@gazeta.pl</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Na kongresie OER w Paryzu powstaje deklaracja paryska. Niestety, nie jest zbyt dobra, bo wprowadza furtki do niewolnego licencjonowania tresci.<br>
Ponizej zamieszczam moje uwagi wyslane do tekstu deklaracji. Link do tekstu:<br>
<br>
<a href="http://oercongress.weebly.com/paris-declaration.html" target="_blank">http://oercongress.weebly.com/<u></u>paris-declaration.html</a><br>
<br>
Moje uwagi:<br>
<br>
"that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions"<br>
<br>
Even limited restrictions may be harmful to proliferation of the work. Definition of Free Cultural Works, fundamental for establishing what licenses allow full scope of use and re-use, and defines allowed limitations - but only those, which are not restricting the right to use the work. I propose removing the word "limited". Also, 2002 definition does not mention such restrictions as allowed. We feel, that with governments using such wording as an excuse to impose unnecessary restrictions and keep works under governmental control, it is our duty to remove all doubts about it.<br>


<br>
"Facilitate the re-use, revision, remixing and redistribution of educational materials across the world through open licensing, which refers to a spectrum of legal frameworks that allow different kinds of uses."<br>


<br>
In general, we support using much more strict term "free licenses", which are much better defined and fully protect users rights, instead of vague term "open licenses". In this paragraph crucial is changing the "different kinds of uses" to "all kinds of uses", to better define what is our goal.<br>


<br>
"Governments/competent authorities may wish to ensure that educational materials developed with public funds be made available under open licenses (with any restrictions they deem necessary) in order to maximize the impact of the investment".<br>


<br>
In this paragraph it is important to add compliance with Definition of Free Cultural Works, to discourage adding unnecessary restrictions (which governments may present as necessary). Our experience is, that without explicitly defined terms politicians tend to restrict much more than desired (and in a very creative ways). Proposed wording is:<br>


"Encourage free licensing of educational materials produced with public funds. Governments/competent authorities may wish to ensure that educational materials developed with public funds be made available under free licenses compliant with Definition of Free Cultural Works (with any restrictions they deem necessary within the scope of definition) in  order to maximize the impact of the investment".<br>


<br>
pozdrawiam<br>
Lipszyc<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl" target="_blank">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" target="_blank">http://tools.wikimedia.pl/<u></u>mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
</blockquote></div><br>