<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Arial'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt">
<DIV>Dzień dobry,</DIV>
<DIV>Plakat dot. licencji: <A 
href="http://creativecommons.pl/tag/grafika/">http://creativecommons.pl/tag/grafika/</A>,  
jest dostępny na licencji CCBY. Mnie się podoba, ale dla mnie przydatny byłby w 
zmienionej postaci, tzn. z ikonkami tych licencji, o których mówi (ale ikonek na 
nim nie ma). W dołączonym zestaw wektorów w formacie SVG, też nie ma tych ikon 
(np. <IMG 
style="BACKGROUND-IMAGE: none; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" 
title=image border=0 alt=image src="cid:671C845068B040418C127FF119C72815@N14" 
width=29 height=33>), może ktoś je ma, albo już sam zmienił?</DIV>
<DIV>==========================================================</DIV>
<DIV>Pozdrawiam. Małgorzata Rostkowska</DIV>
<DIV>Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie</DIV>
<DIV><A href="http://www.oeiizk.waw.pl">http://www.oeiizk.waw.pl</A> </DIV>
<DIV><A href="http://mrooze.blogspot.com">http://mrooze.blogspot.com</A>  
</DIV>
<DIV> </DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>