<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Z tego co sie dowiedzilismy  konsultacje trwaja do dzisiaj (nie ma
    tej informacji na stronie, i nie jest to informacja 100% pewna),
    wiec na szybko napisalismy stanowisko FNP i wyslalismy. Mysle, ze
    mozna stanowisko KOED oprzec na naszym - Bozeno, czy osoba od
    "reakcji" juz dla nas pracuje i moze sie tym zajac?<br>
    <br>
    Lipszyc<br>
    <br>
    <br>
    -------- Original Message --------
    <table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
      cellspacing="0">
      <tbody>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Subject: </th>
          <td>Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
            programu Dziedzictwo Cyfrowe</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Date: </th>
          <td>Mon, 12 Mar 2012 15:05:01 +0100</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">From: </th>
          <td>Jaroslaw Lipszyc <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jarek@wolnepodreczniki.pl"><jarek@wolnepodreczniki.pl></a></td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">To: </th>
          <td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:dcinfo@nina.gov.pl">dcinfo@nina.gov.pl</a></td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">CC: </th>
          <td>Magdalena Biernat
            <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:magdalena.biernat@nowoczesnapolska.org.pl"><magdalena.biernat@nowoczesnapolska.org.pl></a></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <br>
    <br>
    <pre>Szanowni Państwo,

chcielibyśmy gorąco podziękować kierownictwu i zespołowi NINA za 
ogłoszenie konsultacji społecznych regulaminu konkursu Dziedzictwo 
Cyfrowe 2012. Konsultacje społeczne regulaminów konkursów to działanie 
odbierane przez nas jako wzorcowa wręcz praktyka instytucji publicznych. 
Cieszymy się, że NINA stosuje się do najwyższych standardów w tej 
dziedzinie.

Martwi nas nieco późne ogłoszenie tych konsultacji i związane z tym 
opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursu. Zadania 
digitalizacyjne mają ze swej natury charakter ciągły, i nie można 
dowolnie przyspieszać ich realizacji - maszyny mają swoją wydajność, 
brakuje także wykwalifikowanej kadry którą trudno jest zatrudniać 
wyłącznie na ostatnie kilka miesięcy roku. Dlatego apelujemy, podobnie 
jak w latach poprzednich, o ogłaszanie konkursu w roku poprzedzającym 
rok budżetowy i rozstrzyganie go w najwcześniejszym możliwym terminie. 
Także ze względu na to, że koszty kwalifikować można dopiero po 
ogłoszeniu wyników.

Chcemy też jasno podkreślić, że tegoroczny regulamin jest w naszej 
opinii znacząco lepszy od zeszłorocznego. Cieszy nas rozsądny poziom 
wymaganego wkładu własnego, klarownie opisane zobowiązania 
grantobiorców, jasne zasady punktacji i dobre wyważenie wskaźników. Nie 
mamy żadnych znaczących uwag do tej części regulaminu, poza jedną drobną 
niejasnością związaną ze sposobem wypełniania formularzy - domyślamy 
się, że formularze wypełnia się przy użyciu systemu EBOI, ale w 
regulaminie nie udało nam się tej informacji znaleźć.

Tradycyjnie niestety razi natomiast brak w wykazie kosztów 
kwalifikowalnych kosztów administracji, zarządzania, księgowości, 
bankowych i biurowych. Żaden projekt nie da się zrealizować bez 
ponoszenia tych kosztów. Uniemożliwienie ich rzetelnego wykazania zmusza 
organizacje do dokonywanie czaso- i pracochłonnej ekwilibrystyki przy 
realizacji projektów, co nie służy terminowej i racjonalnej realizacji 
zadań.

Razi także brak w wykazie kosztów kwalifikowalnych kosztów promocji, tak 
jakby projekty digitalizacyjne nie potrzebowały docierać do swoich 
odbiorców. Uważamy to za błąd uniemożliwiający nagłośnienie zarówno 
samych projektów, jak też roli NINA.

Najwięcej wątpliwości budzą zapisy par. VIII punkty 8, 9 i 10. Fundacja 
Nowoczesna Polska zawsze stała na stanowisku, że materiały które są 
digitalizowane i udostępnianie z wykorzystaniem funduszy publicznych 
powinny być zawsze udostępniane wraz z pełnią praw do ich dalszego 
wykorzystania, czyli albo w domenie publicznej (poza restrykcjami praw 
autorskich), albo na wolnej licencji (takiej jak CC BY lub CC BY-SA). 
FNP jest przekonana, że udostępnianie takie powinno być nieodpłatne. 
Regulamin tego postulatu w obecnej formie nie spełnia.

Nawet jednak założywszy, że powyższy postulat czasami nie może być 
spełniony, to warto przynajmniej wprowadzić zachętę dla grantobiorców 
poprzez zwiększenie liczby punktów za udostępnianie na w pełni wolnych 
zasadach (w praktyce można przyjąć, że takie zasady muszą być zgodne z 
regulaminami praw autorskich Wikipedii).

Regulamin w obecnej formie budzi też wątpliwości, czy wszystkie 
sfinansowane projekty będą faktycznie dostępne dla odbiorców. Zgodnie z 
jego brzemieniem można np. ustalić cenę dostępu na miliard złotych, i 
formalnie obowiązek udostępnienia 75% digitalizowanego materiały za 
opłatą będzie spełniony. Wprowadzenie opłat za dostęp do treści budzi 
też poważne obawy, czy nie jest to naruszeniem podstawowych zasad 
obowiązujacych archiwa i biblioteki. Cyfrowa biblioteka udostępniająca 
utwory za opłatą niczym nie różni się od cyfrowego sklepu czy cyfrowej 
wypożyczalni wideo. Sądzimy, że fundusze publiczne nie powinny być 
wykorzystywane do wspierania działalności komercyjnej - tą lepiej 
pozostawić rynkowi.

Budzi też nasze poważne obawy zapowiedź, że udostępnianie utworów za 
opłatą będzie elementem działania samej NINA. To wydaje nam się już 
przekroczeniem pewnych granic w realizacji misji instytucji publicznych. 
Dlatego postulujemy obowiązek udostępniania przez NINA zdigitalizowanego 
materiału bez opłat.

Na koniec pewne obawy budzi zapowiedź negocjowania kształtu umowy z 
grantobiorcami po ogłoszeniu wyników konkursu. W ubiegłym roku zapisy 
prawne w tych umowach stworzyły dla instytucji zajmujących się 
udostępnianiem treści na wolnych licencjach (takich jak np. coraz 
liczniejesze instytucje skupione w Koalicji Otwartej Edukacji) sytuację, 
w której nie mogły one realizować swojej misji. Biorąc pod uwagę, że 
udostępnianie treści na wolnych licencjach powinno być celem i sposobem 
realizacji misji instytucji publicznych uważamy tą sytuację za głęboko 
niesatysfakcjonującą, i mamy nadzieję, że tegoroczone umowy pozwolą już 
na wykorzystywanie wolnych licencji.

pozdrawiam serdecznie
Jarosław Lipszyc
prezes Fundacji Nowoczesna Polska


</pre>
  </body>
</html>