Witam,<br>Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkursy na opracowanie programów nauczania edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, etyki, zajęć komputerowych i informatyki oraz przedmiotów artystycznych.<div>

<br></div><div><a href="http://www.ore.home.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=300">http://www.ore.home.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=300</a><div><br></div><div>Termin zgłoszeń o dopuszczenie do konkursu:</div>

<div>30.09.2010, godzina 13:00</div><div><br></div>Terminy składania wniosków:<br>22.10.2010</div><div><br>Nagrody:<br>1) pierwsza nagroda - 10 tysięcy złotych, 2) druga nagroda - 7 tysięcy złotych, 3) trzecia nagroda - 5 tysięcy złotych.<br>

<div><br></div><i>&quot;Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w roku 2011 zostaną przeprowadzone konkursy na opracowanie zestawu programów dla II etapu edukacyjnego oraz programów nauczania: geografii, biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, matematyki, języka polskiego, podstaw przedsiębiorczości, przyrody oraz historii i społeczeństwa (bloków uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych).&quot;</i><br>

<div><br></div><div>pozdrawiam</div><div><a href="http://www.ore.home.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=300"></a><br clear="all">Kamil Śliwowski<br>kom. 530 739 359 skype: kasliwowski<br><br>
</div></div>