[Koalicja-l] Fwd: OPERAS Diamond OA - zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat czasopism w otwartym dostępie.

Aleksandra Czetwertyńska aczetwertynska w centrumcyfrowe.pl
Pon, 27 Lip 2020, 14:38:06 CEST


Dzień dobry,
jakby ktoś chciał wypełnić ankietę, a jej nie dostał, podsyłam dalej.

Aleksandra Czetwertyńska
Fundacja Centrum Cyfrowe
Spółdzielnia Otwartej Edukacji
tel. 697 15 25 30

Fundacja Centrum Cyfrowe przetwarza Twoje dane (imię i nazwisko, adres
e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na podstawie
uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach
wynikających z treści e-maila lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.


---------- Forwarded message ---------
Od: Mateusz Franczak <mateusz.franczak w ibl.waw.pl>
Date: pon., 27 lip 2020 o 13:39
Subject: OPERAS Diamond OA - zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat
czasopism w otwartym dostępie.
To: Aleksandra Czetwertyńska <aczetwertynska w centrumcyfrowe.pl>


Szanowna Pani,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety poświęconej czasopismom open access
funkcjonującym w tzw. “modelu diamentowym”, tj. niepobierających opłat ani
od czytelników ani od autorów. Ankieta jest skierowana przede wszystkim do
rad naukowych i redakcji czasopism publikowanych w otwartym dostępie.

Ankieta (w języku angielskim) będzie aktywna do 25 sierpnia 2020 r., a jej
wypełnienie zajmuje ok. 30 minut:

https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5

Ankieta jest częścią badania Diamond Open Access Study zleconego przez
cOAlition S i ma na celu zbadanie i pogłębienie naszego rozumienia modeli
współpracy w zakresie publikacji niekomercyjnych dla Open Access. cOAlition
S to grupa narodowych instytucji finansujących badania (m.in. Narodowe
Centrum Nauki), organizacje europejskie i międzynarodowe oraz fundacje
charytatywne, które zobowiązały się do pełnego i natychmiastowego
zapewnienia otwartego dostępu do publikacji badawczych.

Wierzymy, że udział w badaniu pozwoli zwrócić uwagę instytucji
finansujących na konkretne wyzwania, przed jakimi stoją polskie czasopisma,
a także zwiększyć ich międzynarodową widoczność.

Konsorcjum jest koordynowane przez OPERAS, infrastrukturę otwartej
komunikacji badawczej dla nauk humanistycznych i społecznych w Europie.
Partnerami OPERAS w tym badaniu są: SPARC Europe, Utrecht University, DOAJ,
UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc,
AmeliCA i CSI.

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdą Państwo na stronie OPERAS:
https://operas.hypotheses.org/4205 oraz w materiałach załączonych do
niniejszej wiadomości.Jeśli to możliwe, będziemy wdzięczni za udostępnienie ogłoszenia w Państwa
kanałach komunikacji.

Z poważaniem,

-- 
Mateusz Franczak
Specjalista ds. otwartej nauki
Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN
http://chc.ibl.waw.pl/

Open Science Officer
Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the
Polish Academy of Sciences
http://chc.ibl.waw.pl/en/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20200727/e873fe86/attachment-0001.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: Diamond OA Ankieta - grafika.png
Typ: image/png
Rozmiar: 154405 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20200727/e873fe86/attachment-0001.png>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: Informacje o ankiecie OPERAS - Diamond OA.docx
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 50365 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20200727/e873fe86/attachment-0001.bin>


Więcej informacji o liście koalicja-l