[Koalicja-l] cenzura w internecie a prawo autorskie

Dorota Szkodzińska dorota.szkodzinska w muzhp.pl
Wto, 21 Lis 2017, 11:33:47 CET


Szanowni!

Jestem za tym, by stanowisko zostało podpisane jako KOED oraz żeby 
wymienić poszczególne organizacje, które także osobno wyrażają poparcie.

Pozdrowienia

Dorota

__________________
*Dorota Szkodzińska*

kierownik | head

Dział Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych | Publishing and Digital Resources 
Department
*Muzeum Historii Polski | Polish History Museum*
ul. Mokotowska 33/35 | 00-560 Warszawa
tel.: (22) 211 90 04 | fax.: (22) 211 90 33
e-mail: dorota.szkodzinska w muzhp.pl 
<mailto:%20dorota.szkodzinska w muzhp.pl> | www.muzhp.pl <http://www.muzhp.pl>

W dniu 21.11.2017 o 10:07, Kamil Śliwowski pisze:
> Creative Commons Polska również :)
>
> niedz., 19 lis 2017 o 17:18 użytkownik Alicja Pacewicz 
> <alicja.pacewicz w ceo.org.pl <mailto:alicja.pacewicz w ceo.org.pl>> napisał:
>
>   Fundacja Szkoła z Klasą także popiera.
>
>   /Alicja Pacewicz/
>   /Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej/
>   /Vice President of Center for Citizenship Education/
>   /ul. Noakowskiego 10/5, //00-666 Warszawa/Warsaw/
>   /+48 228250181 <tel:22%20825%2001%2081> w.115/
>   /
>   /
>   www.ceo.org.pl <http://ceo.org.pl>//
>   Szkoła z Klasą 2.0 <http://www.szkolazklasa.pl> | Filmoteka
>   Szkolna. Akcja! <http://filmoteka.ceo.org.pl/> | Włącz się. Młodzi
>   i Media <http://wlaczsie.ceo.org.pl/> | Koduj z Klasą
>   <http://www.ceo.org.pl/pl/koduj> | Nauczyciel/ka I Klasa
>   <http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa> | Trudny temat. Weź to na
>   warsztat <http://trudnytemat.ceo.org.pl/> |Klasna Shkola
>   <https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/klasna-shkola/>  |
>   Solidarna Szkoła <http://solidarna.ceo.org.pl/>
>
>
>
>
>
>   W dniu 17 listopada 2017 23:30 użytkownik Tomasz Ganicz
>   <polimerek w gmail.com <mailto:polimerek w gmail.com>> napisał:
>
>     My też to popieramy. To znaczy Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
>
>     W dniu 16 listopada 2017 07:49 użytkownik Natalia Mileszyk
>     <nmileszyk w centrumcyfrowe.pl
>     <mailto:nmileszyk w centrumcyfrowe.pl>> napisał:
>
>       Drogie i Drodzy,
>
>       jako Centrum Cyfrowe bierzemy aktywny udział w
>       europejskiej reformie prawa autorskiego, która może
>       wydawać się bardzo odległym tematem dla wielu organizacji,
>       jednak jestem przekonana, że dotyczy nas wszystkich.
>       Wprowadza ona bowiem obowiązek monitorowania i filtrowania
>       treści w internecie przez platformy internetowe- czyli tak
>       naprawdę sprywatyzowanej cenzury.
>
>       W załączniku przesyłam Wam stanowisko (kolejne), które
>       chcemy przedłożyć Rządowi RP - zależy nam na podpisach
>       różnych organizacji wspierających wolność słowa, debaty i
>       otwarty internet. Na deklaracje chęci  wsparcia stanowiska
>       czekamy *do końca tygodnia.*
>
>       List dotyczący tego samego zagadnienia
>       <https://www.liberties.eu/pl/news/list-otwarty-w-sprawie-usuniecia-artykulu-13-z-projektu-dyrektywy-o-prawie-autorskim/13194>,
>       ale do instytucji unijnych, został podpisany przez 50
>       organizacji europejskich zajmujących się wolnością słowa i
>       internetu.
>
>
>       Problem
>
>       Proponowany art 13dyrektywy
>       <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-593-PL-F1-1.PDF>o
>       prawie autorskim na jednolitym Rynku Cyfrowym zakłada, że
>       platformy, które udostępniają użytkownikom możliwości
>       przechowywania jak i dzielenia się treściami chronionymi
>       prawem autorskim będą miały obowiązek zapobiegania
>       umieszczaniu treści naruszających prawa strony trzeciej
>       poprzez stosowanie środków takich jak mechanizmy
>       rozpoznawania treści.
>
>
>       Co to oznacza w praktyce?
>
>       *
>
>         wymuszenie na wszystkich portalach internetowych
>         aktywnego monitorowania treści udostępnianych przez
>         swoich użytkowników, co sprzyja rosnącej kontroli, a
>         nawet cenzurze obiegów treści;
>
>       *
>
>         przyznanie dużym platformom internetowym jeszcze
>         większej roli w kontrolowaniu przepływów treści w
>         internecie. Platformy te sprawują coraz większą
>         kontrolę nad zasobami internetowymi przy ograniczonym
>         wpływie polskiego państwa i obywateli;
>
>       *
>
>         naruszenie swobody wypowiedzi, zagwarantowanej w
>         Konstytucji RP, przez wymóg filtrowania treści
>         zamieszczanych przez użytkowników za pomocą
>         specjalnego oprogramowania;
>
>       *
>
>         dodatkowe obciążenia finansowe i infrastrukturalne,
>         dotkliwe szczególnie dla małych i średnich podmiotów –
>         co może doprowadzić do ograniczenia konkurencyjności i
>         dalszej monopolizacji rynków online;
>
>       *
>
>         niepewność prawną wynikającą z pozostawienia
>         szczegółowych rozwiązań w gestii samoregulacji
>         podmiotów pośredniczących w obiegach treści. Takie
>         rozwiązanie nie pomoże w harmonizacji prawa i
>         tworzeniu spójnych ram dla Jednolitego Rynku Cyfrowego.
>
>
>       Sprawa polska
>
>       Polski rząd (z tego co wiemy nieoficjalnie), pobardzo
>       trzeźwej ocenie tej propozycji
>       <https://centrumcyfrowe.pl/solidne-stanowisko-rzadu-reforma-prawnoautorska/>w
>       oficjalnym stanowisku, skłania się ku poparciu jej,
>       prawdopodobnie na skutek lobbingu właścicieli praw.
>       Sytuacja w Radzie UE nie napawa optymizmem, ponieważ za
>       filtrem optują kraje o silnej pozycji w temacie jak
>       Francja, Włochy i Portugalia. Każdy kraj, który
>       przynajmniej ma pytania i dąży do dyskusji tę pozycję osłabia.
>
>       ​Jakbyście potrzebowali więcej informacji dajcie znać,
>       służę wsparciem
>
>       Dobrego dnia
>
>       Natalia ​
>
>
>       Natalia Mileszyk
>       Centrum Cyfrowe           |centrumcyfrowe.pl/
>       <http://centrumcyfrowe.pl/>
>       public policy expert
>       @nmileszyk
>       (+48) 668-440-136 <tel:+48%20668%20440%20136>
>
>       ALSO:
>       Creative Commons Polska  | creativecommons.pl
>       <http://creativecommons.pl/>
>       Communia Association    | communia-association.org
>       <http://communia-association.org/>
>
>
>
>
>
>
>       _______________________________________________
>       Lista dyskusyjna koalicja-l
>       koalicja-l w koed.org.pl <mailto:koalicja-l w koed.org.pl>
>       http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
>
>
>     -- 
>     Tomek "Polimerek" Ganicz
>     http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
>     http://www.ganicz.pl/poli/
>
>
>     _______________________________________________
>     Lista dyskusyjna koalicja-l
>     koalicja-l w koed.org.pl <mailto:koalicja-l w koed.org.pl>
>     http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
>   _______________________________________________
>   Lista dyskusyjna koalicja-l
>   koalicja-l w koed.org.pl <mailto:koalicja-l w koed.org.pl>
>   http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
> -- 
> Kamil Śliwowski
> http://otwartezasoby.pl/
> http://creativecommons.pl <http://creativecommons.pl/>
> kom. 530 739 359 skype: kasliwowski
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20171121/16a453ca/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l