[Koalicja-l] Fwd: prośba o oszacowanie wartości usługi - oceny wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.3 POPC (NAUKA)

iwona.sojkowska w ebib.pl iwona.sojkowska w ebib.pl
Wto, 1 Gru 2015, 19:44:30 CET


Dzień dobry,
na skrzynkę redakcji EBIB przyszła poniższa prośba. Mnie osobiście brakuje
czasu, a przede wszystkim stosownej wiedzy, żeby wypowiedzieć się w tej kwestii.
Pomyślałam, że w KOEDzie są odpowiednio kompetentne osoby lub ktoś z Was będzie
wiedział do kogo to skierować.
 
Z pozdrowieniami
Iwona Sójkowska
EBIB
 
 

> 
>  ------ Oryginalna wiadomość --------
Od: Marta Przepiórka <marta.przepiorka w wwpe.gov.pl>
Do: marta.przepiorka w cppc.gov.pl
Data: 30 listopad 2015 o 12:42
Temat: prośba o oszacowanie wartości usługi - oceny wniosku o dofinansowanie w
ramach działania 2.3 POPC (NAUKA)


Szanowni Państwo,

 

W związku z planowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłoszeniem naboru
kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w
ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uprzejmie proszę o
oszacowanie wartości poniżej wskazanych usług, odrębnie za każdą z wymienionych
poniżej usług i przesłanie ich w terminie do 4 grudnia br. (piątek), do godziny
12.00,na adresy mailowe agnieszka.kurowska-szczepanska w cppc.gov.pl
<mailto:agnieszka.kurowska-szczepanska w cppc.gov.pl> oraz
marta.przepiorka w cppc.gov.pl <mailto:marta.przepiorka w cppc.gov.pl>

 

1.    ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie w zakresie cyfrowego
udostępniania zasobów nauki, w tym ocena studium wykonalności, w oparciu o
Kryteria merytoryczne (z wyłączeniem kryteriów nr 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
17, 18, 20 oraz 21) dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego, poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie
informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki, typu projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Link do kryteriów poniżej:

http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC_kryteriamerytoryczne_nauka_231_10320151.pdf

http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC-2.3.1-nauka-Przewodnik-Kryteria-merytoryczne-ver.3.docx

 

2.    ocena protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków o
dofinansowanie z powyższego zakresu.

 

Dodatkowe dokumenty niezbędne do dokonania oceny merytorycznej wniosków o
dofinansowanie w ramach działania 2.3 POPC to m.in.:

 

1.    Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020,

http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC_SZOP_1632015-1.pdf

 

2.    Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020,

http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

 

3.    Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Zasady-kwalifikowania-wydatków-2015-08-28.docx
<http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Zasady-kwalifikowania-wydatków-2015-08-28.docx>

 

4.    Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

 

5.    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium
Informacji Publicznej,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361

 

Wskazane przez Państwa ceny zostaną wzięte pod uwagę przy ustaleniu przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa cen za przedmiotowe usługi w procesie oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

 

Z wyrazami szacunku,

Marta Przepiórka

 

Wydział Projektów e-Administracji 1

Departament Projektów e-Administracji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

tel. (22) 315 22 59

 

[cid:image001.jpg w 01D04209.E15CD240]
             [cid:image003.jpg w 01D04209.E15CD240]

 


 


-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20151201/483ad85d/attachment.html>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: image001.jpg
Typ: image/jpeg
Rozmiar: 3078 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20151201/483ad85d/attachment.jpg>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: image002.jpg
Typ: image/jpeg
Rozmiar: 3889 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20151201/483ad85d/attachment-0001.jpg>


Więcej informacji o liście koalicja-l