[Koalicja-l] Zaproszenie do diagnozy zapotrzebowania kadr na szkolenia infotechniczne

Rafał Brzychcy rafal.brzychcy w fwioo.pl
Śro, 16 Lip 2014, 14:50:58 CEST


Szanowni,

chciałbym zaprosić Was do udziału w badaniu. Proszę również o 
przekazanie informacji dalej i dzielenie się nią ze znajomymi.
Treść zaproszenia zamieszczam poniżej jak również znajduje się ona pod 
adresem 
www.fwioo.pl/article/390/zaproszenie-do-diagnozy-zapotrzebowania-kadr-na-szkolenia-infotechniczne/

Serdecznie pozdrawiam,
Rafał Brzychcy
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

***
*Zaproszenie do diagnozy zapotrzebowania kadr na szkolenia infotechniczne**
*

Jeśli jesteś *nauczycielem, doradcą lub konsultantem informatyki 
/techniki*, pomóż nam w ocenie potrzeb kadr wdrażających innowacyjną 
Strategię pozalekcyjnego przygotowywania uczniów do programowania i 
konstruowania mechatronicznego.

Państwa odpowiedzi na Ankietę wypełnianą /on line/ ułatwią optymalne 
zaprojektowanie kursów kwalifikacyjnych na Liderów i Trenerów 
infotechniki. Planujemy szybkie uruchomienie takich kursów w mieszanej 
formie warsztatów stacjonarnych połączonych z samokształceniem zdalnym i 
praktyką.

Skrótowo nazwę "*infotechnika*" obejmujemy tutaj połączenie zagadnień z 
dziedzin informatyki i mechatroniki. "*Liderami infotechniki*" nazywać 
będziemy specjalistów kompetentnych do upowszechniania Strategii SWOI 
poprzez szkolenia przygotowujące nauczycieli do pełnienia ról Trenerów, 
a "*Trenerami infotechniki*" nazywamy nauczycieli przeszkolonych celowo 
do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami według metodyki 
wypracowanej na potrzeby realizacji Strategii.

*Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI)* to innowacja 
edukacyjna, polegająca na przygotowaniu uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych do wyprzedzającego poznawania sztuki tworzenia 
implementacji programistycznych i mechatronicznych na kołach 
zainteresowań oraz dalsze samokształcenie on line wspierane przez 
społeczność Serwisu www.e-Swoi.pl.

Szczegółowe informacje o Strategii dostępne są pod adresem *www.e-swoi.p*l.
Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem 
*www.moje-ankiety.pl/respond-67701/sec-BeCz4pM3.html*.

Badanie przeprowadza *Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania* 
(www.fwioo.pl) wraz z *Łódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i 
Kształcenia Praktycznego *(www.wckp.lodz.pl).

/Z góry dziękujemy za merytoryczne wypowiedzi.
/

/***
/

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20140716/a0da078c/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l