[Koalicja-l] Fwd: Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Nie, 26 Sty 2014, 15:08:50 CETMINISTER LENA KOLARSKA-BOBIńSKA SPOTKAłA SIę Z PRZEDSTAWICIELAMI
RUCHU SPOłECZNEGO „OBYWATELE NAUKI” ORAZ PKPP LEWIATAN

[2]Podczas spotkania z ruchem ON prof. Lena Kolarska-Bobińska
zaprosiła jego przedstawicieli do udziału w odbywającym się pod
koniec lutego okrągłym stole poświęconym humanistyce. Rozmawiano
także na temat strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego,
współpracy z biznesem, wspierania rodziców-naukowców, pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej, systemu oceniania jednostek naukowych i
jakości kształcenia. Kwestie współpracy nauki ze środowiskiem
przedsiębiorców i biznesu minister nauki poruszyła również na
spotkaniu z przedstawicielami PKPP Lewiatan.  Prof. Lena
Kolarska-Bobińska podkreśliła, że warunkiem koniecznym w
osiągnieciu sukcesu jest współdziałanie naukowców, biznesmenów i
administracji państwowej. Zaznaczyła też konieczność
wykorzystywania nowoczesnych technologii w programach studiów,
finansowania uczelni niepublicznych i praktyk studenckich.Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l