[Koalicja-l] Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o gender

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 22 Sty 2014, 09:59:40 CETSTANOWISKO MNISW W SPRAWIE ZAJęć I BADAń DOTYCZąCYCH GENDER NA
UCZELNIACH

[5]Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła stanowisko
resortu w sprawie zajęć i badań gender na uczelniach. Czytamy w nim
m.in.: „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na
stanowisku poszanowania wolności badań i pracy naukowej. Minister
nauki i szkolnictwa wyższego opowiada się za otwartością badań
naukowych i dociekań, zostawiając pełną swobodę krytyki naukowej
powstających teorii. Pozwala to bowiem na nieskrępowany rozwój
myśli nad istotnymi zjawiskami społecznymi”.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stanowisko-mnisw-w-sprawie-zajec-i-badan-dotyczacych-gender-na-uczelniach.html

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l