[Koalicja-l] Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - 21 pazdziernika początek

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 2 Paź 2013, 11:06:03 CEST


Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem 
globalnym. W tym roku mamy 7 jego edycję. Zadaniem imprez 
organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego 
dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. 
Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: ,,Open Access: redefinicja 
wzrostu" i będzie trwał od 21 do 27 października.

Tydzień Otwartej Nauki to okazja dla wszystkich członków społeczności 
akademickiej i nie tylko do podjęcia działań na rzecz wzmocnienie i 
zachować tego ,,pędu do przodu", wzrostu dostępu do wiedzy, który 
uzyskujemy codziennie w coraz szerszym zakresie. Chodzi o to, żeby nie 
spoczywać na laurach, bo choć Komisja Europejska i wielkie organizacje 
międzynarodowe takie jak ONZ czy OECD wspierają otwartość w nauce, to 
nadal na poziomie krajowym jest wiele do zrobienia.

Idea otwartości przebija się do świadomości akademików i decydentów, 
ale nie idą za tym uregulowania prawne, na to powinniśmy uzyskać wpływ 
przez oddolne inicjatywy społeczne i konkretne projekty, które 
pokazują wpływ otwartości na rozwój kraju.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące 
naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do 
pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o 
ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli i 
organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do 
wyników badań czy edukacji wyższej.

KOED oraz EBIB po raz kolejny zachęcają do organizowania różnych 
imprez z tej okazji i przesyłania nam informacji o tych zdarzeniach. 
Będziemy je promowali w Internecie na stronach polskich organizacji 
oraz międzynarodowych takich jak SPARC czy EIFL, by pokazać, że Polsce 
także bliska jest idea otwartości w nauce.

Możecie zorganizować dowolną imprezę, stacjonarną, zdalną, mały 
wykład, wywiad, nagranie w radio, rozrzucanie ulotek, wlepek - 
cokolwiek uważacie za interesujące i mogące przyczynić się do 
promowania otwartości w nauce. Podpowiedzi, przykłady, ulotki, wzory, 
modele przygotowały jak zwykle organizacje SPARC 
http://sparc.arl.org/initiatives/openaccessweek i EIFL 
http://www.eifl.net/news/open-access-week-2013-redefining-impact.

Materiały niezbędne do promocji OA znajdują się na stronach OAW - są 
na wolnych licencjach, można je pobierać, przetwarzać i wykorzystywać 
do swoich celów bez ograniczeń.

http://www.openaccessweek.org/page/international-1

Koordynatorem OAW w Polsce jest KOED i EBIB a ich przedstawicielem 
Bożena Bednarek-Michalska - działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC. 
Imprezy zgłaszajcie na adres: bozena.michalska w ebib.pl lub na stronę 
EBIB, która jest gotowa do rejestrowania zgloszen przez system 
komentarzy.

http://www.ebib.pl/?page_id=1479

Prosze te informację także dystrybuowac dalej

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l