[Koalicja-l] Otwarte zasoby publiczne - ustawa kosztem tysięcy przedsiębiorców i twórców

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Pon, 25 Lut 2013, 12:45:10 CET


Rozwiązania, zaproponowane w przygotowanym przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji projekcie założeń do ustawy o otwartych
zasobach publicznych, mogą doprowadzić do ograniczenia i
zmonopolizowania przez państwo dostępu społeczeństwa do wiedzy oraz
zubożenia w sferze kultury, nauki i sztuki.
[...]
Podstawowym mechanizmem planowanej ustawy jest bowiem zobowiązanie,
aby treści edukacyjne, naukowe i kulturalne finansowane w minimum ze
środków publicznych, były następnie udostępniane w Internecie na
zasadach otwartego, publicznego dostępu. W sposób oczywisty spowoduje
to, że zamiast poszerzenia dostępu do wiedzy, nauki i kultury będziemy
mieli faktyczne ograniczenie takiego dostępu.. Z chwilą wejścia w
życie ustawy wytwory częściowo finansowane przez państwo po prostu
zanikną, bo nikt nie dołoży do nich nawet złotówki. Państwo będzie
miało możliwość finansowania ich jedynie w 100 proc. - jeśli zechce
potem udostępnić je za darmo. W obszarze edukacji jest jeszcze gorzej
- państwo chce wyręczyć profesjonalnych wytwórców treści edukacyjnych
poprzez opracowanie za pieniądze podatnika jednego i jedynie słusznego
rządowego e-podręcznika. To nie tylko może, ale musi doprowadzić do
obniżenia standardów jakościowych udostępnianych zasobów, a także do
nieuchronnego upolitycznienia ich treści - zwłaszcza w perspektywie
demokratycznych wyborów i zmienności rządów i opcji politycznych...

http://www.polskatimes.pl/artykul/768119,otwarte-zasoby-publiczne-ustawa-kosztem-tysiecy,id,t.html?cookie=1

mw


Więcej informacji o liście koalicja-l