[Koalicja-l] Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i edukacji

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Pon, 29 Paź 2012, 14:52:01 CET


to organizuje
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
niezle

Cytowanie Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>:

> Rekomendacje Europejskiego Forum Nowych Idei 2012:
>
> - Demokratyzacja edukacji i nauki jest korzystna dla rozwoju społecznego -
> stwarza równe szanse w dostępie do zasobów służących rozwojowi osobistemu.
> Zasoby te mogą być lepiej i szerzej wykorzystywane, pod warunkiem, że
> znajdziemy sposoby, jak efektywnie przetwarzać otwarty dostęp do informacji
> w wiedzę, która ma zastosowanie użytkowe.
>
> - Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju
> także przedsiębiorcom. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy i informacji
> mogą oni działać skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty
> działalności. W tym znaczeniu otwartość może stymulować rozwój gospodarczy,
> zwłaszcza małych i średnich firm, których nie stać na ponoszenie wysokich
> kosztów dostępu do wyników badań.
>
> - Kwestia otwierania edukacji i nauki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mają
> do czynienia współczesne społeczeństwa. Równie ważne jest kształtowanie
> umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w XXI wieku, a od strony
> infrastrukturalnej w niektórych regionach świata - dostęp do elektryczności
> i internetu.
>
> - Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach
> społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą
> wykorzystywać szanse
> i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.
>
> http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l