[Koalicja-l] "Rządowe e-podręczniki bez doświadczonych i profesjonalnych wydawnictw"

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Czw, 24 Maj 2012, 12:12:51 CEST


http://www.rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/27-kandydatow_30724.html

"Według ORE elektroniczne podręczniki opracowane w ramach projektu
stanowić będą zasoby otwarte. Nawet jeśli zostaną stworzone i
zaakceptowane przez największe autorytety, to na drugi dzień każdy
będzie mógł je modyfikować, również w sposób, który nigdy nie zdobyłby
 przychylności Ministerstwa Edukacji Narodowej. Istnieje uzasadniona
obawa, że w ten sposób wiedza i informacje w nich zawarte mogą być
znacznie uproszczone, a nawet sprzeczne z intencją twórców
e-podręcznika. Konsekwencje tego będą ponosić uczniowie, rozliczani na
egzaminach. To może obniżyć jakości edukacji" - przekonuje z kolei
Bartosz Lewicki reprezentujący Porozumienie Nowoczesna Edukacja.

"Podobne projekty skończyły się niepowodzeniem w Norwegii, Katalonii,
Australii czy Peru, a duża część środków publicznych przeznaczonych na
cyfryzację szkół została tam zmarnowana. Zamiast rządowego
e-podręcznika polscy wydawcy proponują poszerzenie zasobów
edukacyjnych komercyjnych i otwartych o materiały znajdujące się w
domenie publicznej (archiwa TVP, Polskie Radio, zbiory muzealne). Te
materiały stanowiłyby istotne uzupełnienie treści znajdujących się w
podręcznikach dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN, które
powstały w ramach konkurencyjnego rynku. Finansowanie tworzenia
biblioteki  zasobów mogłoby być pokryte z budżetu projektu
\"E-podręcznik\". Zasoby byłyby udostępniane szkołom za darmo.

mw


---
moja strona domowa
http://wilkowski.org/

http://www.facebook.com/mwilkowski
http://twitter.com/marcinwilkowski
t. 503973785
---
Historyczne zasoby internetu, nowe trendy w humanistyce, historia w mediach
http://historiaimedia.org/


Więcej informacji o liście koalicja-l