[Koalicja-l] WIPO i utwory audiowizualne

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Sob, 12 Maj 2012, 17:02:26 CEST


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, ±e w dniach 20-26 czerwca br. odbędzie się w Pekinie
Konferencja dyplomatyczna Światowej Organizaqi Własności 
Intelektualnej (WIPO), której
celem jest uzgodnienie i przyjęcie Traktatu o artystycznych 
wykonaniach audiowizualnych.
Traktat ma ustanowić międzynarodowy standard ochrony praw artystów wykonawców
do artystycznych wykonań audiowizualnych, uzupełniający ochronę 
artystów wykonawców
przewidzianą przez Międzynarodową Konwencję o ochronie wykonawców, producentów
fonogramów i organizacji nadawczych, sporządzoną w Rzymie dnia 26 
października 1961 r.,
której Rzeczpospolita Polska jest stroną od dnia 13 czerwca 1997 r. 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 125,
póz 800), oraz przez Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach t fonogramach,
sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r,, którego Rzeczpospolita 
Polska jest stroną
od dnia 21 października 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, póz. 375)
Prace nad projektem Traktatu były prowadzone w Stałym Komitecie WIPO ds. Prawa
Autorskiego i Praw Pokrewnych (SCCR) Podczas Konferencji 
dyplomatycznej w Genewie w
2000 r osiągnięto porozumienie co do przepisów merytorycznych 
Traktatu, z wyjątkiem
postanowienia dotyczącego Koncentracji praw (Art 12). Wobec braku 
pełnego kompromisu
Konferencja dyplomatyczna w 2000 r. została zawieszona i prace w 
ramach SCCR były
kontynuowane przez kofejne lata Porozumienie osiągnięto w 2011 r , co 
otworzyło drogę do
wznowienia Konferencji dyplomatyczne] w 2012 r. Z inicjatywy Chińskiej 
Republiki Ludowej
Konferencja odbędzie się w Pekinie,
W związku z potrzebą wypracowania stanowiska Polski na Konferencje uprzejmie
zapraszam do zgłoszenia ew. uwag do ww projektu w terminie do dnia 16 maja br.
Przetłumaczony projekt merytorycznych postanowień Traktatu, wraz z projektem
uzasadnienia związania Rzeczypospolitej Polskiej jego postanowieniami, został
udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.


Pozostałe dokumenty dotyczące Konferencji dyplomatycznej, a także prac SCCR,
dostępne są na stronach WIPO: http://www.wipo.int/copyright/en/

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l