[Koalicja-l] Stanowisko ws. swobodnego dostępu do wnioskowania i rozliczania grantów

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Wto, 17 Kwi 2012, 08:47:18 CEST


Piotr mi przygotowal kiedys pismo podobne do tego, moze sie przyda:Koalicja Otwartej Edukacji uważają, że zmiany Dyrektywy 2003/98/WE, 
które idą w kierunku ustanowienia minimalnego zestawu reguł 
określających ponowne wykorzystywanie oraz praktyczne środki 
ułatwiające ponowne wykorzystywanie istniejących dokumentów będących w 
posiadaniu organów sektora publicznego, takie jak:
•	wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą wszystkie 
dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być 
ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub 
niekomercyjnych, chyba że są one objęte majątkowymi prawami autorskimi 
stron trzecich;
•	wprowadzenie zasady, że organy publiczne nie będą mogły 
pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji 
poszczególnych wniosków o przekazanie informacji (są to nieznaczne 
koszty); co w praktyce będzie oznaczało, że większość danych będzie 
oferowana bezpłatnie lub praktycznie nieodpłatnie, za wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków;
•	wprowadzenie obowiązku udostępniania danych w powszechnie 
stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego formatach, w celu 
zapewnienia możliwości skutecznego ponownego wykorzystywania danych;
•	wprowadzenie nadzoru regulacyjnego w celu egzekwowania tych zasad;
•	znaczne rozszerzenie zakresu dyrektywy, aby po raz pierwszy 
obejmował on również biblioteki, muzea i archiwa.

W naszej ocenie zapisy tej dyrektywy są ważne i społecznie pożyteczne, 
dlatego jesteśmy zdania, że należy je wdrażać w narodowych porządkach 
prawnych. W związku z powyższym odpowiadamy na Państwa szczegółowe 
pytania jak następuje:
•	Czy są Państwo za ustanowieniem niezależnego organu do nadzoru 
nad zasadami ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego? 
Stoimy na stanowisku, że powoływanie kolejnej instytucji nadzoru o tak 
wąskim polu działania jest nadmiarowe, wziąwszy pod uwagę dążenie do 
ograniczania nadmiernego rozrostu biurokracji. Z pewnością każde 
państwo, w tym Polska, posiada utrwalone organy nadzorcze i może to 
zadanie powierzyć już istniejącej instytucji.
•	Czy są Państwo za rozszerzeniem zakresu stosowania dyrektywy 
na biblioteki, muzea i archiwa? Tak, uważamy że jest to właściwy 
kierunek zmian, ponieważ instytucje te działają w sektorze publicznym 
i spełniają kluczową rolę w sferze kultury. Zmiany te są zgodne nie 
tylko z celami KOED, ale także z politykami Unii Europejskiej w 
zakresie: otwartego dostępu do informacji naukowej oraz digitalizacji 
i dziedzictwa kulturowego. Należy jednak mieć na uwadze, że część 
zbiorów muzealnych jest własnością stron trzecich i może podlegać 
ochronie.
•	Jakie zasoby publiczne powinny, Państwa zdaniem, zostać w 
przyszłości udostępnione w celu ponownego wykorzystywania: edukacyjne, 
kulturalne, naukowe? Wszystkie zasoby tworzone z pieniędzy publicznych 
takie jak: bazy danych bibliograficznych, katalogi oraz ich metadane, 
dane kartograficzno-geodezyjne i statystyczne, wirtualne wystawy, 
strony internetowe tych instytucji i ich zawartość, raporty, 
sprawozdania i inne tego typu dokumenty, które nie są poufne a są 
tworzone w godzinach pracy opłacanej przez podatników (nie tylko 
polskich) i dlatego powinny być wspólnym dobrem nas wszystkich.


  KOED uważa także za ważne postulaty zgłoszone przez Piotra 
Waglowskiego, które odnoszą się bezposrednio do praktyki urzędniczej, 
a mianowicie warto by:
   zrezygnować z odrębności "stron własnych" i BIP-ów (po prostu  
prowadzony przez administrację publiczną serwis jest BIP-em);
   Zrezygnowanie z profili społecznościowych rządu (obywatele 
stworzą narzędzia do publikowania informacji w Facebookach czy innych 
 Twitterach, jeśli te informacje będą udostępniane w jednym miejscu 
przez zobowiązane do tego podmioty);
   Posłowie nie mogą być uprzywilejowani w dostępie do informacji w  
stosunku do obywateli (obywatele i posłowie dowiadują się o treści  
dokumentów z tego samego źródła, w tym samym czasie i za pośrednictwem 
 tych samych narzędzi);
   Ponieważ nie ma przecież obowiązku kontraktowania z państwem -  
wprowadzenie zasady w prawie zamówień publicznych, zgodnie z którą na  
zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe do zamawianych dzieł;
   Jasne stwierdzenie, że te materiały, które publikowane są w  
serwisach internetowych administracji publicznej (a więc w BIP-ach) są 
 materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, a więc nie są przedmiotem prawa autorskiego (tu 
 zatem dopuszczona jest koncepcja "wywłaszczenia" z praw);
   Jasne stwierdzenie, że te materiały, które publikowane są na  
stronach Sejmu i Senatu, są materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 
 upaopp jw., co powinno również dotyczyć wszelkich relacji/transmisji 
 wideo, które dokonywane z Sejmu za publiczne pieniądze, ...
   Powołanie organu, który będzie mógł wydawać wiążące decyzje w  
stosunku do innych organów administracji publicznej i innych 
podmiotów, w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz re-use;
   Rząd - już teraz, a w przypadku powołania organu właściwego - ten 
 organ, powinien przygotowywać i przedstawiać w Sejmie raport roczny 
na temat problemów związanych z dostępem do informacji publicznej 
oraz ponownym jej wykorzystaniem."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosimy odpowiedzi pod adresem adres: dsi.konsultacje w mac.gov.pl do 15 
lutego 2012 r.Cytowanie Jacek Zadrożny <jacek.zadrozny w post.pl>:

> Witam,
> Idea słuszna, chociaż brakuje mi tu jakiejś konkluzji. Na końcu 
> dokumentu powinna być jakaś rekomendacja, na przykład stosowanie 
> konkretnego formatu lub technologii. Inaczej to będzie wołanie na 
> pustyni.
> Jacek
>
>
> W dniu 2012-04-15 13:13, Michał 'rysiek' Woźniak pisze:
>> Witajcie,
>>
>> Sygnalizowałem to już chyba wcześniej, tworzymy stanowisko w sprawie
>> swobodnego dostępu do wnioskowania i rozliczania grantów. Grantodawcy
>> bardzo często zakładają, że potencjalni grantobiorcy korzystają z tego
>> samego rodzaju zamkniętego oprogramowania, co oni sami - co powoduje
>> wykluczenie lub konieczność kupna drogich nieraz pakietów.
>>
>> Nie jest to problem dotykający jedynie tych organizacji, które
>> zdecydowały się używać wolnego i otwartego oprogramowania (jak
>> OpenOffice/LibreOffice), ale również tych, które nabyły np. pakiet MS
>> Office kilka lat wcześniej, teraz zaś ze względu na zmianę formatów
>> przeprowadzoną przez Microsoft - nie są w stanie odczytać dokumentów,
>> które grantodawcy udostepniają np. w formacie DOCX czy XLSX.
>>
>> Zauważmy, że skoro taka metoda zdobywania klientów na nową wersję
>> pakietu biurowego została zastosowana wielokrotnie w przyszłości, może
>> zostać zastosowana i w przyszłości.
>>
>> Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej organizacji przystąpiło do
>> tej akcji i razem z nami podpisało to stanowisko. Oczywiście
>> zapraszamy też serdecznie do pomocy w jego redakcji.
>>
>> Pełna informacja o stanowisku:
>> http://www.fwioo.pl/article/222/
>>
>> Pad z projektem (wymaga jeszcze dopracowania i oszlifowania):
>> http://piratepad.net/qhiuxXIrsn
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l