[Koalicja-l] Stanowisko polskich wydawców zaniepokojonych... :-)

Piotr Witek Piotr.Witek w firr.org.pl
Śro, 4 Kwi 2012, 13:33:37 CEST


Myślę, że można także zwrócić uwagę na kwestie dostępności. Papierowe wydanie nie jest dostępne dla osób np. z dysfunkcją wzroku. Papierowe wydania zawsze wymagają specjalnej adaptacji.

Piotr Witek
-- 
E-mail: Piotr.Witek w firr.org.pl
Mob./SMS: +48663000032

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Wybickiego 3A,
31-261 Krakow
WWW: http://www.firr.org.pl
tel: (+48) 126 298 514;
fax: (+48) 126 298 515
E-mail: biuro w firr.org.pl
 ----- Original Message ----- 
 From: Kamil Śliwowski 
 To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED 
 Sent: Wednesday, April 04, 2012 9:59 AM
 Subject: Re: [Koalicja-l]Stanowisko polskich wydawców zaniepokojonych... :-)


 może nie trzeba się odnosić do tego listu konkretnie, ale nasz własny list otwarty który opisałby zarówno stanowisko wobec podręczników i otwartości, rolę OZE i aktualny ich stan na świecie, zwrócił uwagę na udział w procesie konsultacji oraz na ew. zagrożenia które i koed i zespół przy cyfrowej szkole zgłaszał byłby bardzo przydatny
 + dyskusja wokół cyfrowej szkoły i otwartości tylko dobrze nam zrobi bo stanie się częścią debaty publicznej jeszcze jeden poziom wyżej.


 Kamil Śliwowski
 http://www.problematyka.org/
 kom. 530 739 359 skype: kasliwowski
 W dniu 4 kwietnia 2012 09:53 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:

  czy KOED powinina się odniesc do tych niepokojów?

  Co uważacie? To byłaby jakas dyskusja?

  Cytowanie Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>:


   Witajcie,

   załączam w całości tekst oświadczenia polskich wydawców w spr. Cyfrowej
   Szkoły - właśnie dostaliśmy na skrzynkę Edunews.pl

   pozdrawiam i miłej lektury

   Marcin Polak
   Edunews.pl

   ***


   *Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie
   Książki **zaniepokojonych kształtem pilotażu programu "Cyfrowa Szkoła" *

   * zatwierdzonym przez Radę Ministrów RP w dniu 3 kwietnia 2012 r.*
   W dniu 03.04.2012 roku Rada Ministrów przyjęła program pilotażowy "Cyfrowa
   Szkoła", który zdecydować ma o finalnym kształcie wieloletniego programu
   cyfryzacji szkół. Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 2012 roku do 31
   sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych i
   uczniów klas IV-VI.

    Program "Cyfrowa Szkoła" jest ogromną szansą na unowocześnienie polskiej
   szkoły i rozbudowanie jej oferty edukacyjnej o elementy wykorzystujące
   technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Ideę tę polscy wydawcy
   edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki nie tylko gorąco popierają,
   ale de facto sami od kilku lat realizują, dostarczając nauczycielom zarówno
   darmowe, jak i odpłatne narzędzia wykorzystujące TIK w nauczaniu.   Zatwierdzony właśnie przez Radę Ministrów pilotaż projektu "Cyfrowa Szkoła"
   ma mieć decydujący wpływ na ostateczny kształt polskiej edukacji w
   przyszłych latach. Tymczasem, mimo przekazywanych Ministerstwu Edukacji
   Narodowej i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji postulatów ze strony
   wydawców edukacyjnych, zabrakło w nim kilku niezwykle istotnych elementów,
   które pozwoliłyby w pełni wykorzystać jego potencjał i ocenić jego
   rzeczywisty wpływ na podnoszenie efektywności kształcenia.


   **

   *Brak tych elementów może grozić obniżeniem efektywności nauczania w

   grupach objętych pilotażem, ale przede wszystkim rzutować na powodzenie

   projektu "Cyfrowa Szkoła" w dłuższym okresie.*

   *Każdy program edukacyjny, aby spełniał swoje zadanie, musi mieć konkretny

   i mierzalny cel edukacyjny. Według MEN celem pilotażu projektu "Cyfrowa
   Szkoła", ma być "przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie
   informacyjnym" oraz "podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania,
   czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych". Sposobem
   mierzenia jego skuteczności ma być badanie zrealizowane przez Instytut

   Badań Edukacyjnych w Warszawie.** *   Wydawcy pragną wyrazić swoją troskę o to, czy metodologia wspomnianego
   badania zakłada przeprowadzenie go zarówno w grupach pilotażowych, jak i
   testowych - o czym oświadczenie MEN nie wspomina. Ponadto jeśli celem
   edukacyjnym miałoby być podniesienie umiejętności społecznych i twórczych,
   to niezbędne byłoby przeprowadzenie takowego badania w grupie objętej
   pilotażem przed i po jego zakończeniu. Niezbędne byłoby także określenie,
   czy wzrost kompetencji w jednym obszarze (umiejętność wyszukiwania
   informacji z wykorzystaniem TIK), nie łączy się równocześnie ze spadkiem

   kompetencji w innym obszarze - np. nabyciu konkretnej wiedzy niezbędnej do

   zdania egzaminów.


   Według wydawców bardziej wymiernym celem edukacyjnym na etapie jego
   pilotażu byłoby zatem np. podniesienie średnich wyników testów podczas
   egzaminu dla 6-klasistów. Formą mierzenia efektywności pilotażu byłoby
   wówczas porównanie wyników testów w grupach pilotażowych i grupach
   kontrolnych.


   *
   *

   *Zakładany przez MEN program wspomina o włączeniu do programu pilotażowego
   e-zasobów edukacyjnych i e-podręczników. *Według wydawców edukacyjnych

   zakładając, że wyniki pilotażu mają zadecydować o całkowitej zmianie
   sposobu kształcenia - w tym być może całkowitej rezygnacji z tradycyjnych

   podręczników na rzecz e-podręczników - ogromnie dziwi fakt, że *e-podręcznik

   i jego wpływ na wyniki nauczania na etapie pilotażu nie będzie

   badany!*Badany też być nie może, bo z chwilą, gdy w pierwszych,

   pilotażowych
    e-klasach pojawią się uczniowie nie będzie jeszcze istniał.


   Z doświadczenia wydawców dobry e-podręcznik (podręcznik multimedialny)
   powstaje nawet do 3 lat. Musi bowiem nie tylko zostać stworzony, ale także
   przetestowany, zrecenzowany i zmodyfikowany tak, by do komputerów
   nauczycieli i uczniów trafił produkt kompletny, odpowiadający zarówno
   wymogom programowym, jak i egzaminacyjnym. Czas, jaki zakłada MEN na
   stworzenie e-podręczników jest zatem nie tyle ambitny, co wręcz nierealny.   *MEN chce być sędzią we własnej sprawie** *   Zgodnie z założeniem programu "Cyfrowa Szkoła" zarówno twórcą, jak i
   recenzentem e-podręczników stanie się ten sam podmiot, czyli MEN. W obecnej
   sytuacji za stworzenie podręczników odpowiadają firmy komercyjne,
   działające w warunkach konkurencji, poddawane weryfikacji przez MEN. Taki
   system gwarantuje, że do szkół trafiają wyłącznie najlepsze podręczniki i
   e-podręczniki. Czy można być pewnym, że poziom darmowych e-podręczników
   tworzonych na zlecenie podmiotu, który sam je recenzuje będzie równie
   wysoki?   *Rządowy projekt zakłada, że e-podręcznik tworzone byłyby na licencji

   Creative Commons, co oznacza, że koszt związany z ich zakupem miałby być

   jednorazowy.*   Wydawcy zwracają uwagę na fakt, że dobry podręcznik nie jest luźnym zbiorem
   informacji, ale zaplanowanym pod każdym względem narzędziem do pracy dla
   nauczyciela i ucznia. Wymogi egzaminacyjne, postęp w naukach ścisłych,
    zmiany kulturowe i wreszcie nowe odkrycia w zakresie metodologii
   nauczania wymuszają co jakiś czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie
   zmiany podstawy programowej, a co za tym idzie modyfikacje każdego
   podręcznika czy e-podręcznika. Bez tego staje się on narzędziem
   archaicznym, niedostosowanym do potrzeb edukacyjnych ucznia. W 2012 r.
   reforma edukacji przewiduje w Polsce nowy egzamin gimnazjalny, a od 2015
   nowy egzamin po VI klasie i nową maturę. Rzetelna analiza wyników tych
   egzaminów na pewno wymusi korekty podstawy programowej, a tym samym
   wspomnianych e-podręczników.   Wydawcy są otwarci na dialog z podmiotami rządowymi odpowiedzialnymi za
   projekt "Cyfrowa Szkoła". Pragną także wyrazić wolę wsparcia MEN i MAiC w
   dążeniach do stworzenia programu nauczania, który w pełni odpowie na
   potrzeby współczesnych uczniów i wesprze nauczycieli w ich dążeniu do
   ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.

  Bożena Bednarek-Michalska
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
  Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
  87-100 Toruń
  ul. Gagarina 13
  tel.: (48+56) 6114417
  komórka: 669601898.

  _______________________________________________
  Lista dyskusyjna koalicja-l
  koalicja-l w koed.org.pl
  http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l

------------------------------------------------------------------------------


 _______________________________________________
 Lista dyskusyjna koalicja-l
 koalicja-l w koed.org.pl
 http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120404/ac3e4628/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l