[Koalicja-l] Stanowisko polskich wydawców zaniepokojonych... :-)

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Śro, 4 Kwi 2012, 09:59:34 CEST


może nie trzeba się odnosić do tego listu konkretnie, ale nasz własny list
otwarty który opisałby zarówno stanowisko wobec podręczników i otwartości,
rolę OZE i aktualny ich stan na świecie, zwrócił uwagę na udział w procesie
konsultacji oraz na ew. zagrożenia które i koed i zespół przy cyfrowej
szkole zgłaszał byłby bardzo przydatny
+ dyskusja wokół cyfrowej szkoły i otwartości tylko dobrze nam zrobi bo
stanie się częścią debaty publicznej jeszcze jeden poziom wyżej.

Kamil Śliwowski
http://www.problematyka.org/
kom. 530 739 359 skype: kasliwowskiW dniu 4 kwietnia 2012 09:53 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:

> czy KOED powinina się odniesc do tych niepokojów?
>
> Co uważacie? To byłaby jakas dyskusja?
>
> Cytowanie Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>:
>
> Witajcie,
>>
>> załączam w całości tekst oświadczenia polskich wydawców w spr. Cyfrowej
>> Szkoły - właśnie dostaliśmy na skrzynkę Edunews.pl
>>
>> pozdrawiam i miłej lektury
>>
>> Marcin Polak
>> Edunews.pl
>>
>> ***
>>
>> *Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie
>> Książki **zaniepokojonych kształtem pilotażu programu "Cyfrowa Szkoła" *
>>
>> * zatwierdzonym przez Radę Ministrów RP w dniu 3 kwietnia 2012 r.*
>>
>>
>>
>>
>> W dniu 03.04.2012 roku Rada Ministrów przyjęła program pilotażowy "Cyfrowa
>> Szkoła", który zdecydować ma o finalnym kształcie wieloletniego programu
>> cyfryzacji szkół. Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 2012 roku do 31
>> sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych i
>> uczniów klas IV-VI.
>>
>> Program "Cyfrowa Szkoła" jest ogromną szansą na unowocześnienie polskiej
>> szkoły i rozbudowanie jej oferty edukacyjnej o elementy wykorzystujące
>> technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Ideę tę polscy wydawcy
>> edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki nie tylko gorąco popierają,
>> ale de facto sami od kilku lat realizują, dostarczając nauczycielom
>> zarówno
>> darmowe, jak i odpłatne narzędzia wykorzystujące TIK w nauczaniu.
>>
>>
>>
>> Zatwierdzony właśnie przez Radę Ministrów pilotaż projektu "Cyfrowa
>> Szkoła"
>> ma mieć decydujący wpływ na ostateczny kształt polskiej edukacji w
>> przyszłych latach. Tymczasem, mimo przekazywanych Ministerstwu Edukacji
>> Narodowej i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji postulatów ze strony
>> wydawców edukacyjnych, zabrakło w nim kilku niezwykle istotnych elementów,
>> które pozwoliłyby w pełni wykorzystać jego potencjał i ocenić jego
>> rzeczywisty wpływ na podnoszenie efektywności kształcenia.
>>
>> **
>>
>> *Brak tych elementów może grozić obniżeniem efektywności nauczania w
>>
>> grupach objętych pilotażem, ale przede wszystkim rzutować na powodzenie
>> projektu "Cyfrowa Szkoła" w dłuższym okresie.*
>>
>> *Każdy program edukacyjny, aby spełniał swoje zadanie, musi mieć konkretny
>>
>> i mierzalny cel edukacyjny. Według MEN celem pilotażu projektu "Cyfrowa
>> Szkoła", ma być "przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie
>> informacyjnym" oraz "podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów
>> (pisania,
>> czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych". Sposobem
>> mierzenia jego skuteczności ma być badanie zrealizowane przez Instytut
>> Badań Edukacyjnych w Warszawie.** *
>>
>>
>>
>> Wydawcy pragną wyrazić swoją troskę o to, czy metodologia wspomnianego
>> badania zakłada przeprowadzenie go zarówno w grupach pilotażowych, jak i
>> testowych - o czym oświadczenie MEN nie wspomina. Ponadto jeśli celem
>> edukacyjnym miałoby być podniesienie umiejętności społecznych i twórczych,
>> to niezbędne byłoby przeprowadzenie takowego badania w grupie objętej
>> pilotażem przed i po jego zakończeniu. Niezbędne byłoby także określenie,
>> czy wzrost kompetencji w jednym obszarze (umiejętność wyszukiwania
>> informacji z wykorzystaniem TIK), nie łączy się równocześnie ze spadkiem
>> kompetencji w innym obszarze - np. nabyciu konkretnej wiedzy niezbędnej do
>>
>> zdania egzaminów.
>>
>>
>> Według wydawców bardziej wymiernym celem edukacyjnym na etapie jego
>> pilotażu byłoby zatem np. podniesienie średnich wyników testów podczas
>> egzaminu dla 6-klasistów. Formą mierzenia efektywności pilotażu byłoby
>> wówczas porównanie wyników testów w grupach pilotażowych i grupach
>> kontrolnych.
>>
>> *
>> *
>>
>> *Zakładany przez MEN program wspomina o włączeniu do programu pilotażowego
>> e-zasobów edukacyjnych i e-podręczników. *Według wydawców edukacyjnych
>>
>> zakładając, że wyniki pilotażu mają zadecydować o całkowitej zmianie
>> sposobu kształcenia - w tym być może całkowitej rezygnacji z tradycyjnych
>> podręczników na rzecz e-podręczników - ogromnie dziwi fakt, że
>> *e-podręcznik
>>
>> i jego wpływ na wyniki nauczania na etapie pilotażu nie będzie
>> badany!*Badany też być nie może, bo z chwilą, gdy w pierwszych,
>>
>> pilotażowych
>> e-klasach pojawią się uczniowie nie będzie jeszcze istniał.
>>
>>
>> Z doświadczenia wydawców dobry e-podręcznik (podręcznik multimedialny)
>> powstaje nawet do 3 lat. Musi bowiem nie tylko zostać stworzony, ale także
>> przetestowany, zrecenzowany i zmodyfikowany tak, by do komputerów
>> nauczycieli i uczniów trafił produkt kompletny, odpowiadający zarówno
>> wymogom programowym, jak i egzaminacyjnym. Czas, jaki zakłada MEN na
>> stworzenie e-podręczników jest zatem nie tyle ambitny, co wręcz nierealny.
>>
>>
>> *MEN chce być sędzią we własnej sprawie** *
>>
>>
>>
>> Zgodnie z założeniem programu "Cyfrowa Szkoła" zarówno twórcą, jak i
>> recenzentem e-podręczników stanie się ten sam podmiot, czyli MEN. W
>> obecnej
>> sytuacji za stworzenie podręczników odpowiadają firmy komercyjne,
>> działające w warunkach konkurencji, poddawane weryfikacji przez MEN. Taki
>> system gwarantuje, że do szkół trafiają wyłącznie najlepsze podręczniki i
>> e-podręczniki. Czy można być pewnym, że poziom darmowych e-podręczników
>> tworzonych na zlecenie podmiotu, który sam je recenzuje będzie równie
>> wysoki?
>>
>>
>> *Rządowy projekt zakłada, że e-podręcznik tworzone byłyby na licencji
>>
>> Creative Commons, co oznacza, że koszt związany z ich zakupem miałby być
>> jednorazowy.*
>>
>>
>>
>> Wydawcy zwracają uwagę na fakt, że dobry podręcznik nie jest luźnym
>> zbiorem
>> informacji, ale zaplanowanym pod każdym względem narzędziem do pracy dla
>> nauczyciela i ucznia. Wymogi egzaminacyjne, postęp w naukach ścisłych,
>> zmiany kulturowe i wreszcie nowe odkrycia w zakresie metodologii
>> nauczania wymuszają co jakiś czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie
>> zmiany podstawy programowej, a co za tym idzie modyfikacje każdego
>> podręcznika czy e-podręcznika. Bez tego staje się on narzędziem
>> archaicznym, niedostosowanym do potrzeb edukacyjnych ucznia. W 2012 r.
>> reforma edukacji przewiduje w Polsce nowy egzamin gimnazjalny, a od 2015
>> nowy egzamin po VI klasie i nową maturę. Rzetelna analiza wyników tych
>> egzaminów na pewno wymusi korekty podstawy programowej, a tym samym
>> wspomnianych e-podręczników.
>>
>>
>>
>> Wydawcy są otwarci na dialog z podmiotami rządowymi odpowiedzialnymi za
>> projekt "Cyfrowa Szkoła". Pragną także wyrazić wolę wsparcia MEN i MAiC w
>> dążeniach do stworzenia programu nauczania, który w pełni odpowie na
>> potrzeby współczesnych uczniów i wesprze nauczycieli w ich dążeniu do
>> ciągłego doskonalenia warsztatu pracy.
>>
>>
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
> ______________________________**_________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120404/25d44f58/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l