[Koalicja-l] Fwd: Zaproszenie na Kongres Polskiej Edukacji, 5-6.06.2011 [7b:48:1]

Jaroslaw Lipszyc jaroslaw.lipszyc w wolnepodreczniki.pl
Czw, 28 Kwi 2011, 12:06:37 CEST


Pewnie wiele osób będzie zainteresowanych.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 	Zaproszenie na Kongres Polskiej Edukacji, 5-6.06.2011 [7b:48:1]
Data: 	Thu, 28 Apr 2011 09:24:12 +0200
Nadawca: 	Kongres Polskiej Edukacji <kongresedukacji w mazurkas.com.pl>
Adresat: 	Prezes Jarosław Lipszyc <fundacja w nowoczesnapolska.org.pl>* *
*KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI*
*/Jakość edukacji powstaje w szkole/*Warszawa, 27.04.2011 r.Sz. P.
Prezes Jarosław Lipszyc
Fundacja Instytut Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 WarszawaSerdecznie zapraszam Państwa, do udziału w Kongresie Polskiej Edukacji,
który**odbędzie się w dniach*5-6 czerwca 2011 roku w Warszawie, w
Warszawskim Centrum Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14*. Organizatorem
Kongresu jest Instytut Badań Edukacyjnych.Widzimy potrzebę podjęcia szerokiej debaty nad wyzwaniami stojącymi
przed edukacją w perspektywie najbliższych dwudziestu lat. Debaty, która
bierze pod uwagę znaczenie edukacji w strategii rozwoju kraju i opiera
się na zbadanych faktach. Do udziału w Kongresie zapraszamy
*przedstawicieli środowisk edukacyjnych, w tym nauczycieli, dyrektorów
szkół, przedstawicieli świata nauki, samorządowców, parlamentarzystów*
zajmujących się edukacją oraz *organizacje pracodawców i stowarzyszenia
rodziców*. Mamy zamiar organizować takie spotkanie raz na dwa lata.
Pierwszy Kongres dotyczyć będzie przede wszystkim jakości edukacji w
szkole. Jednocześnie poruszy wagę uczenia się przez całe życie oraz
powiązania edukacji, nastawionej na efekty uczenia się, z rynkiem pracy*Program merytoryczny kongresu*
Liczymy, że każdy uczestnik znajdzie w programie Kongresu coś dla
siebie. Program daje możliwość spojrzenia na jakość edukacji z wielu
punktów widzenia. Proponujemy m.in. dyskusję w 7 grupach tematycznych:

  1. Prawo każdego ucznia do sukcesu
  2. Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju
  3. Samorządy na rzecz dzieci i rodziców
  4. Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy
  5. Świat nauki na rzecz edukacji
  6. Nowoczesne technologie
  7. Zostać liderem w edukacji*Raport o stanie edukacji 2010*
Kongres to również zaproszenie do debaty nad /Raportem o stanie
edukacji, /który zostanie po raz pierwszy zaprezentowany opinii
publicznej. Instytut podjął się systematycznego opracowywania takich
raportów, opartych na dostępnych badaniach krajowych i międzynarodowych.
W trakcie Kongresu ednym z wiodących tematów wynikających z raportu
będzie wpływ prognozowanych zmian demograficznych na organizację i
funkcjonowanie edukacji.


*Warunki udziału w Kongresie*
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Ramowy program znajduje się poniżej,
szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej
www.kongres.ibe.edu.pl <http://kongres.ibe.edu.pl> wraz z *formularzem
zgłoszeniowym*, który należy *wypełnić do 11 maja 2011 r*. W przypadku
zgłoszeń po tym terminie, nie będziemy w stanie zagwarantować noclegu
osobom spoza Warszawy. W razie wszelkich pytań prosimy o skontaktowanie
się z organizatorami, zgodnie z informacją na stronie
www.kongres.ibe.edu.pl <http://kongres.ibe.edu.pl>.Serdecznie zapraszam


Michał Federowicz
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
*KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI*
*/Jakość edukacji powstaje w szkole/*
Warszawa, 5-6 czerwca 2011 r.
Ramowy program

Więcej informacji na stronie internetowej: www.kongres.ibe.edu.pl
<http://www.kongres.ibe.edu.pl>

*Dzień Pierwszy - 5 czerwca (niedziela)*

12.00-13.30 – rejestracja i obiad

13.30-16.00  Sesja I – plenarna
Powitanie uczestników, otwarcie Kongresu, wystąpienia gości Kongresu **
*Prezentacja /Raportu o stanie edukacji/ *opracowanego przez Instytut
Badań Edukacyjnych, w tym syntetyczne przedstawienie wyników badania PISA**
Dyskusja panelowa:*Edukacja w perspektywie +/- 20 lat. Od Polski 1989 do
Polski 2030*

16:00-16.45 – kawa, herbata

16.45-18.45  Sesja II – grupy tematyczne
Jakość edukacji w siedmiu perspektywach

  1. *Prawo każdego ucznia do sukcesu *
  2. *Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju *
  3. *Samorządy na rzecz dzieci i rodziców *
  4. *Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy *
  5. *Świat nauki na rzecz edukacji *
  6. *Nowoczesne technologie *
  7. *Zostać liderem w edukacji*

18:45-20.00 – kolacja

20:00-21.00 – Koncert Grzegorza Turnaua

*Dzień Drugi - 6 czerwca (poniedziałek)*

9.00-11.00  Sesja III – plenarna
Podsumowanie pracy w grupach tematycznych i wprowadzenie do dyskusji
panelowej
Dyskusja panelowa:*Jakość edukacji tworzą nauczyciele*

11:00-11.30 – kawa, herbata

11.30-13.40  Sesja IV – plenarna
Dyskusja panelowa:*Zmiany demograficzne – szanse i zagrożenia*
Podsumowanie, zamknięcie obrad Kongresu

13.40 – 15.00 – obiad

------------------------------------------------------------------------

/Kongres jest**realizowany w ramach projektu: Badanie jakości i
efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego./Więcej informacji o liście koalicja-l