[Koalicja-l] Fundacja im.A-J. Fresnela, Plagiat.pl -- Zaproszenie na seminarium "Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej"

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Wto, 26 Kwi 2011, 10:18:57 CEST


uzywanie antyplagiatowego programiku oni nazywają stosowaniem 
najwyższych standardów, śmiechu warte, te programiki są do niczego - 
analizują jedynie to, co im sie wrzuci do pamięci, a i tak jakiś 
student zaskarżył firme, że wzięla i uzywa jego pracy mgr bez zgody 
autorskiej, ciekawe jak firma z tego wybrnie?

Przy dzisiejszej technice duzo szybciej wyszukac w sieci podobne do 
siebie duże fragmenty niż za pomocą programiku, który ma ograniczony 
zasięg i zakres.Cytowanie Kamil Śliwowski <kamilsliwowski w gmail.com>:

> Gdyby kogoś zainteresowało.
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Anna Kubiak <akubiak w antyplagiat.pl>
> Date: 2011/4/22
> Subject: Fundacja im.A-J. Fresnela, Plagiat.pl -- Zaproszenie na seminarium
> "Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności
> intelektualnej"
> To: kamilsliwowski w gmail.com, kamil.sliwowski w nowemedia.info
>
>
> Szanowny Panie,
>
> pragnę serdecznie Pana zaprosić w imieniu p. Pauliny Gajownik, Prezesa
> Fundacji im. A.-J. Fresnela (www.fresnel.org.pl) oraz p. Sebastiana
> Kawczyńskiego, Prezesa Zarządu Plagiat.pl (www.plagiat.pl) na seminarium
> "Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności
> intelektualnej".
>
> Seminarium odbędzie się 11.05.2011 r. (środa) w godzinach od 11 do 13:30 w
> Warszawskim Domu Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5, sala B. Po nim, w
> godzinach od 13:30 do 14:30, odbędzie się gala wręczenia certyfikatów
> "Uczelnia walcząca z plagiatami" i "Wydział walczący z plagiatami".
>
> W tegorocznym seminarium udział w charakterze prelegentów wezmą:
>
> - prof. dr hab. Marek Rocki, Prezes Państwowej Komisji Akredytacyjnej
>
> - dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki
> i Szkolnictwa Wyższego
>
> - prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
>
> - dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa
> Wiejskiego w Warszawie, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki
> Uzależnień
>
> - Dominik Bralczyk, Fundacja im. A.-J. Fresnela
>
> - dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.
>
> Szczegółowy program seminarium zamieszczam poniżej, jest on też dostępny na
> stronach www:
>
> http://www.fresnel.org.pl/
>
> https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action?menu=news&id=1090
>
> Corocznym seminariom towarzyszy gala wręczania certyfikatów dla wyróżnionych
> uczelni i wydziałów stosujących najwyższe standardy w realizowaniu polityki
> antyplagiatowej. Seminaria organizowane w latach 2008, 2009 i 2010 poruszały
> tematy związane m.in. z plagiatowaniem w szkolnictwie wyższym, jakością
> kształcenia oraz ochroną własności intelektualnej ("Problematyka
> plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym", "Plagiatowanie chorobą
> cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problemy kradzieży dóbr
> intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce", "Internet a ochrona
> własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?").
>
> Udział w seminarium prosimy zgłaszać do 06.05.2011 wypełniając formularz
> zamieszczony na wyżej wymienionych stronach internetowych.
>
> W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, służę uprzejmie wszelkimi
> informacjami.
>
> Z poważaniem,
> Anna Kubiak
>
>
> --
> Anna Kubiak
> specjalista ds. promocji i rozwoju
> tel.: +48 (22) 100 11 11, faks: +48 (22) 100 53 30,
>
> Plagiat.pl Sp. z o.o.
> ul. Etiudy Rewolucyjnej 32a | 02-643 Warszawa
> NIP 526 287 47 77 | Sąd Rejonowy w Warszawie | XII Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000236022 | Kapitał
> zakładowy 51 875 PLN
>
> ------------------------------PLAGIAT.PL - NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM
> ANTYPLAGIATOWY W POLSKIM INTERNECIEwww.plagiat.pl
> _________________________________________________________________
>
> Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie
> chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali
> Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie
> niezwłocznie
> poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie,
> ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej
> nadawcy jest zabronione.
>
> Diese E-Mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte
> Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
> E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
> Absender und
> vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
> Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
>
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
> you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
> mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> Any
> unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
> this e-mail is strictly forbidden.
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.


Więcej informacji o liście koalicja-l