[Koalicja-l] Fundacja im.A-J. Fresnela, Plagiat.pl -- Zaproszenie na seminarium "Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej"

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Pią, 22 Kwi 2011, 15:21:05 CEST


Gdyby kogoś zainteresowało.


---------- Forwarded message ----------
From: Anna Kubiak <akubiak w antyplagiat.pl>
Date: 2011/4/22
Subject: Fundacja im.A-J. Fresnela, Plagiat.pl -- Zaproszenie na seminarium
"Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności
intelektualnej"
To: kamilsliwowski w gmail.com, kamil.sliwowski w nowemedia.info


 Szanowny Panie,

pragnę serdecznie Pana zaprosić w imieniu p. Pauliny Gajownik, Prezesa
Fundacji im. A.-J. Fresnela (www.fresnel.org.pl) oraz p. Sebastiana
Kawczyńskiego, Prezesa Zarządu Plagiat.pl (www.plagiat.pl) na seminarium
"Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności
intelektualnej".

Seminarium odbędzie się 11.05.2011 r. (środa) w godzinach od 11 do 13:30 w
Warszawskim Domu Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5, sala B. Po nim, w
godzinach od 13:30 do 14:30, odbędzie się gala wręczenia certyfikatów
"Uczelnia walcząca z plagiatami" i "Wydział walczący z plagiatami".

W tegorocznym seminarium udział w charakterze prelegentów wezmą:

- prof. dr hab. Marek Rocki, Prezes Państwowej Komisji Akredytacyjnej

- dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

- prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień

- Dominik Bralczyk, Fundacja im. A.-J. Fresnela

- dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.

Szczegółowy program seminarium zamieszczam poniżej, jest on też dostępny na
stronach www:

http://www.fresnel.org.pl/

https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action?menu=news&id=1090

Corocznym seminariom towarzyszy gala wręczania certyfikatów dla wyróżnionych
uczelni i wydziałów stosujących najwyższe standardy w realizowaniu polityki
antyplagiatowej. Seminaria organizowane w latach 2008, 2009 i 2010 poruszały
tematy związane m.in. z plagiatowaniem w szkolnictwie wyższym, jakością
kształcenia oraz ochroną własności intelektualnej ("Problematyka
plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym", "Plagiatowanie chorobą
cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problemy kradzieży dóbr
intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce", "Internet a ochrona
własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?").

Udział w seminarium prosimy zgłaszać do 06.05.2011 wypełniając formularz
zamieszczony na wyżej wymienionych stronach internetowych.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, służę uprzejmie wszelkimi
informacjami.

Z poważaniem,
 Anna Kubiak


-- 
Anna Kubiak
specjalista ds. promocji i rozwoju
tel.: +48 (22) 100 11 11, faks:  +48 (22) 100 53 30,

Plagiat.pl Sp. z o.o.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 32a |  02-643 Warszawa
NIP 526 287 47 77 |  Sąd Rejonowy w Warszawie |  XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000236022 | Kapitał
zakładowy 51 875 PLN

------------------------------PLAGIAT.PL - NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM
ANTYPLAGIATOWY W POLSKIM INTERNECIEwww.plagiat.pl
_________________________________________________________________

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie
chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali
Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie
niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie,
ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej
nadawcy jest zabronione.

Diese E-Mail enthaelt vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20110422/e859c36d/attachment-0001.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nie znany
Type: image/jpeg
Size: 155634 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20110422/e859c36d/attachment-0001.jpe>


Więcej informacji o liście koalicja-l