[Koalicja-l] MKiDN

B.Michalska w bu.uni.torun.pl B.Michalska w bu.uni.torun.pl
Pon, 26 Paź 2009, 09:48:36 CET


super, to sukces

dqmy to do prezentacji w Budapeszcie

Date sent:   	Sun, 25 Oct 2009 23:40:41 +0100
From:      	Jaros^3aw Lipszyc
	<jaroslaw.lipszyc w wolnepodreczniki.pl>
To:       	Grodecka Karolina <karolinagrodecka w gmail.com>, 
	Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
Subject:    	[Koalicja-l] MKiDN
Send reply to: 	Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-
l w koed.org.pl>
	<mailto:koalicja-l-request w koed.org.pl?subject=unsubscribe>
	<mailto:koalicja-l-request w koed.org.pl?subject=subscribe>

[ Double-click this line for list subscription options ] 

Ministerstwo Kultury oglosilo regulaminy konkursów na rok 2010.
http://mk.gov.pl/po2010/
Z przyjemnością zauważamy, że program "Edukacja Kulturalna" zawiera 
zachętę do publikacji na wolnych licencjach, ściśle zgodną z 
zaleceniami 
KOED:
http://mk.gov.pl/po2010/dokumenty/edukacja-regulamin_2010.pdf

Ocena wartości merytorycznej.
2
Upowszechnienie efektów i wyników działań w formie publikacji 
tradycyjnej lub multimedialnej, dodatkowo premiowana jest publikacja 
materiałów na stronie internetowej wraz z prawem do ich dalszego
wykorzystania (np. na jednej z wolnych licencji).

To znacząca pozycja we wniosku, bo daje to maksimum 10 punktów, czyli 

1/6 ogólnej liczby punktów.

pozdrawiam
Lipszyc

_______________________________________________
Lista dyskusyjna koalicja-l
koalicja-l w koed.org.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-lBożena Bednarek-
Michalska
Specjalista informacji
Biblioteka Główna UMK
87-100 Torun, ul. Gagarina 13
tel. (48-56) 61 14 417
fax: +48 (56) 611-22-43Więcej informacji o liście koalicja-l