[Koalicja-l] Dzienniczek św. Faustyny cd

Monika Mosiewicz monia.mosiewicz w gmail.com
Czw, 8 Paź 2009, 09:51:21 CEST


To ja będę bronić tezy, że nie są pomijane, tak bardzo jakby się wydawało,
może uda się w ten sposób ogarnąć problem:) Bo jakie prawa osobiste, czy
majątkowe? Zazwyczaj redaktor pozostaje w stosunku pracy z wydawcą, wtedy
zastosowanie ma art. 12 ustawy o prawie autorskim, w tych wypadkach, w
których redaktorzy są ujawnieni w metryce książki, nie ma naruszenia praw
osobistych. Kolejne wydania zależą od umowy wydawcy z autorem. Tam gdzie nie
ma stosunku pracy, można się zastanawiać, ale tu będzie pojawiała się
kwestia czy to jest opracowanie, czy nie, bo sama korekta, czyli
uzupełnienie przecinków zgodnie z regułami interpunkcji, poprawienie błędów
ortograficznych zgodnie z regułami ortografii oraz poprawienie błędów
gramatycznych czy frazeologicznych nie może mieć żadnego charakteru
twórczego, bo odbywa się według istniejących zasad interpunkcyjnych,
gramatycznych, ortograficznych, albo związanych ze składem, w sumie może to
wykonać każdy, kto zna te zasady. Takie sytuacje w których utwór słowny
wymaga gruntownej redakcji, jak w przypadku Dzienniczka, zdarzają się
rzadko, bo to musi dotyczyć utworów, ktorych wartość i funkcja pozaliteracka
wyprzedza literacką, również w zakresie prasy, trudno sobie wyobrazić, że
którykolwiek wydawca prasowy będzie utrzymywał dziennikarza, którego każdy
tekst wymaga gruntownej korekty (pomijam tu sytuacje, hmm, gdy o
utrzymywaniu dziennikarza decydują czynniki , że to tak ujmę,
pozadziennikarskie:) . W przypadku podręczników to chyba w ogóle wygląda
inaczej, bo jeżeli taki podręcznik zawiera materiały źródłowe, ćwiczenia
itp. to autorów jest kilku oraz jest ktoś, kto czuwa nad układem takiego
podręcznika, tutaj nie wiem na ile osoby pracujące nad podręcznikiem bywają
pomijane w zakresie praw osobistych oraz jak wygląda ich wynagradzanie.
Monika Mosiewicz
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20091008/338cd60a/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l