[Koalicja-l] udostępnianie pracy magisterskiej

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Wto, 6 Paź 2009, 10:01:27 CEST


Tomasz Ganicz pisze:
> W dniu 6 października 2009 09:12 użytkownik Marcin Wilkowski
> <marcin w wilkowski.org> napisał:
>> hej,
>>
>> czy ktoś z Was wie, jak oficjalnie wygląda możliwość udostępnienia pracy
>>  magisterskiej bronionej na polskich uczelniach? czy jest jakiś ogólny
>> schemat w prawie autorskim? i co zrobić, żeby od razu udostępnić tę pracę w
>> CC? czy to wymaga od autora odpowiedniej adnotacji w treści pracy?
>>
> 
> Wg ustawy o prawach autorskich - prawa należą zawsze do autora - czyli
> w tym przypadku do studenta. Istnieje w prawie autorskim paragraf 15a,
> który daje uczelni prawo przez 6 miesięcy od obrony do pierwszego
> opublikowania pracy:
> 
> "Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje
> pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli
> uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej
> obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że
> praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego."
> 
> Uczelnie jednak "kładą łapę" na pracach dyplomowych na różne sposoby -
> np: wymuszają podpisanie umowy o przekazaniu majątkowych praw
> autorskich na uczelnię, pod groźbą nie dopuszczenia do obrony lub w
> już w samym regulaminie studiów, które student podpisuje przed
> rozpoczęciem studiów, są punkty, z których wynika przekazanie tych
> praw uczelni.
> 
> Tego typu praktyki są jednak piętnowane. Pierwsza z tych praktyk -
> czyli dodatkowe, "ciche" warunki do przystąpienia do obrony pracy
> dyplomowej są niezgodne z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Ustawą o
> Stopniach Naukowych. Ta druga ustawa dokładnie określa warunki jakie
> student musi spełnić aby otrzymać odpowiedni stopień naukowy i
> uczelnie nie mają prawa stawiania żadnych dodatkowych warunków w tym
> zakresie. Druga również jest kontrowersyjna - gdyż akt niższego rzędu
> (regulamin studiów) nie może być sprzeczny z aktami wyższego rzędu
> (czyli ustawami) - pamiętam, że była taka sprawa doktoranta z UJ,
> który po paru latach sądzenia się z tą uczelnią wygrał sprawę o prawo
> do publikacji swojego doktoratu, na zasadach jakie on uznał za
> właściwe.
> 
> 

wielkie dzięki za sugestie,
znalazłem jeszcze coś takiego
http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/09/20-zann-raj_dla_plagiatorow.htm

mw


__________ Informacja programu ESET Smart Security, wersja bazy sygnatur wirusow 4482 (20091005) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET Smart Security.

    part000.txt - nie mozna zakonczyc dekompresji (mozliwe powody: zbyt mala ilosc wolnej pamieci lub miejsca na dysku albo problem z folderami tymczasowymi)

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com 
Więcej informacji o liście koalicja-l