[Koalicja-l] udostępnianie pracy magisterskiej

Tomasz Ganicz polimerek w gmail.com
Wto, 6 Paź 2009, 09:33:23 CEST


W dniu 6 października 2009 09:12 użytkownik Marcin Wilkowski
<marcin w wilkowski.org> napisał:
> hej,
>
> czy ktoś z Was wie, jak oficjalnie wygląda możliwość udostępnienia pracy
>  magisterskiej bronionej na polskich uczelniach? czy jest jakiś ogólny
> schemat w prawie autorskim? i co zrobić, żeby od razu udostępnić tę pracę w
> CC? czy to wymaga od autora odpowiedniej adnotacji w treści pracy?
>

Wg ustawy o prawach autorskich - prawa należą zawsze do autora - czyli
w tym przypadku do studenta. Istnieje w prawie autorskim paragraf 15a,
który daje uczelni prawo przez 6 miesięcy od obrony do pierwszego
opublikowania pracy:

"Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje
pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli
uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej
obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że
praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego."

Uczelnie jednak "kładą łapę" na pracach dyplomowych na różne sposoby -
np: wymuszają podpisanie umowy o przekazaniu majątkowych praw
autorskich na uczelnię, pod groźbą nie dopuszczenia do obrony lub w
już w samym regulaminie studiów, które student podpisuje przed
rozpoczęciem studiów, są punkty, z których wynika przekazanie tych
praw uczelni.

Tego typu praktyki są jednak piętnowane. Pierwsza z tych praktyk -
czyli dodatkowe, "ciche" warunki do przystąpienia do obrony pracy
dyplomowej są niezgodne z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Ustawą o
Stopniach Naukowych. Ta druga ustawa dokładnie określa warunki jakie
student musi spełnić aby otrzymać odpowiedni stopień naukowy i
uczelnie nie mają prawa stawiania żadnych dodatkowych warunków w tym
zakresie. Druga również jest kontrowersyjna - gdyż akt niższego rzędu
(regulamin studiów) nie może być sprzeczny z aktami wyższego rzędu
(czyli ustawami) - pamiętam, że była taka sprawa doktoranta z UJ,
który po paru latach sądzenia się z tą uczelnią wygrał sprawę o prawo
do publikacji swojego doktoratu, na zasadach jakie on uznał za
właściwe.


-- 
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.ptchem.lodz.pl/en/TomaszGanicz.html


Więcej informacji o liście koalicja-l