[Koalicja-l] Konkurs na logo

Tomasz Ganicz polimerek w gmail.com
Czw, 11 Gru 2008, 11:33:11 CET


Postanowiliśmy ogłosić konkurs na logo KOE. Oficjalny tekst ogłoszenia:


Koalicja Otwartej Edukacji jest wspólną inicjatywą Fundacji Nowoczesna
Polska, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Celem
Koalicji jest tworzenie i promowanie swobodnie dostępnych materiałów
edukacyjnych - oraz animacja ruchu wykorzystującego takie zasoby w
edukacji.

Ogłaszamy konkurs na logo Koalicji - poszukujemy projektu, który odda
charakter naszej Koalicji: innowacyjnego projektu edukacyjnego
oferującego konstruktywną alternatywę wobec przyjętego obecnie modelu.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na przekazanie, w przypadku
zwycięstwa, praw autorskich do pracy na rzecz jednego z partnerów
Koalicji - Fundacji Nowoczesna Polska. Prace będą oceniane przez
komisję złożoną z członków Koalicji. Przy ocenie pracy będą brane pod
uwagę

    * czytelność logo,
    * walory estetyczne,
    * oryginalność oraz,
    * zgodność z celami Koalicji.

Logo powinno zawierać pełną nazwę Koalicji: "Koalicja Otwartej
Edukacji". Koalicja zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody i
niewykorzystania żadnego ze zgłoszonych projektów.

Prace konkursowe proszę przesyłać na adres:

marta.kierepka at wolnepodreczniki.pl

w terminie do: 15 stycznia.


-- 
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.ptchem.lodz.pl/en/TomaszGanicz.html


Więcej informacji o liście koalicja-l